Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1766
Title: Büyük Menderes Chironomidae potamo fauna mikrohabitat ekolojileri
Other Titles: The microhabitat ecology on Chironomidae potamo fauna of Büyük Menderes
Authors: Özcan, Seval
Advisors: Mustafa Duran
Keywords: Chironomidae
Büyük Menderes Nehri
Ekolojik İstek
CCA
Buyuk Menderes River
Ecological Requirements
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Büyük Menderes Havzası?nda yayılış gösteren Chironomidae (Insecta: Diptera) larvalarının ekolojik isteklerinin belirlenmesi amacıyla, tür kompozisyonlarının durumu, fizikokimyasal parametreler ile ilişkileri, multivaryete analizi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmamızda istasyonlara göre dağılım gösteren dokuz çeşit mikrohabitat belirlenmiştir (mil, ince kum, taş, çakıl, ince çakıl, algli taş, makrofit, odun, yaprak döküntüsü). Chironomidae familyasına ait 4701 birey incelenmiş ve 56 taksa teşhis edilmiştir. Çalışmamızda CCA (Kanonikal Uyum Analizi) sonuçlarına göre Chironomus riparius Meigen, 1804 yüksek oranda baskın olarak mil ve ince kum mikrohabitatlarında bulunmuştur. Cricotopus bicinctus Meigen, 1818, Cricotopus sylvestris Fabricius, 1794, Cricotopus tremulus Linnaeus, 1758, Orthocladius exavatus Brundin, 1947, Eukiefferiella devonica Edwards, 1929, Tvetenia paucunca Saether, 1969, Conchapelopia melanops Meigen, 1818 ve Nanocladius rectinervis Kieffer, 1911 tür grupları makrofit mikrohabitatında yaygın olarak bulunmuşlardır. Odun mikrohabitatında Polypedilum nubeculosum Meigen, 1804 daha sık tespit edilmiştir. CCA sonuçlarında Chironomidae ailesi yoğunluklarının mikrohabitatlara ve fizikokimyasal parametrelere göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bu çalışmada elde ettiğimiz sonuçlara göre, akarsularda mikrohabitat tercihini besin ihtiyacı, barınak ve predatörden saklanmak gibi önemli bir faktörler belirliyor olabilir.
The distribution of Chironomidae larvae in Büyük Menderes River Basin were determined ecological requirements and community, and were investigated relative to correlations with physicochemical parameters of the water by using Multivariate Analyses. In this study, nine types of microhabitats were determined in the stations (silt, fine sand, cobble, gravel, fine gravel, algea with cobble, macrophytes, wood, leaf-litter). A total of 4701 larvae of Chironomidae belonging to 56 taxa were identified during the study. According to CCA (Canonical Correspondence Analyse) Chironomus riparius Meigen (1804).were dominate high density and were correlation with dominately in silt and fine gravel. Cricotopus bicinctus, Cricotopus sylvestris, Cricotopus tremulus, Orthocladius exavatus, Eukiefferiella devonica, Tvetenia paucunca, Conchapelopia melanops, Nanocladius rectinervis species group were similarity with macrophytes. Polypedilum nubeculosum species were increased in wood microhabitats. CCA based on Chironomidae densities seems to be diversity both physicochemical parameters and types of microhabitats. Microhabitats choice in streams can be important as feeding areas, refuges and hiding from predators.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1766
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seval Özcan.pdf2.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 6, 2024

Download(s)

122
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.