Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1772
Title: Yeni bis-kaliks[4]aren bileşikleri ve metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu
Other Titles: Synthesis and characterization of novel bis-calix[4]arene compounds and metal complexes
Authors: Söyleyici, Sevil
Advisors: Emin Erdem
Keywords: Bis-Kaliks[4]aren
Hidrazit
Schiff Bazı
Metal Kompleksi
Bis-calix[4]arene
Hydrazide
Schiff Base
Metal Complexes
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Supramoleküllerin bir türü olan kaliksarenler, katyon, anyon ve organik moleküller için uygun birer reseptör olarak sentezlenebilen ve uygun şekilde dizayn edilebilen önemli bir bileşik sınıfıdır. Birden fazla kaliksareni bir araya getirerek çoklu kavite bölgeleri içeren ev sahibi moleküllere önemli bir örnek bis-kaliksaren türevleridir. Bağlandıkları bölgeye göre bis kaliksarenler üç farklı şekilde oluşturulabilir. Son 10 yılda anyonik ve katyonik misafir bileşikler için yeni ev sahibi moleküllerin dizaynı ve sentezi koordinasyon kimyasında oldukça önemli yer tutumaktadır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde N,N-asetilhidrazit köprülü bis-kaliks[4]aren (5) ve hidrazit grupları içeren Schiff Bazı türevi tetrakis-kaliks[4]aren (8), ikinci bölümde elde edilen ligandların N2O2 üzerinden koordinasyonuyla metal kompleksleri sentezlendi. Elde edilen bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemlerle (UV-vis, FT-IR, 1H ve 13C-NMR, MALDİ-TOF-MS), DTA-TG ve elementel analiz teknikleriyle aydınlatıldı. Bis-kaliks[4]aren (5) ve bakır kompleksi (5a) bileşikleri için Gaussian programı kullanılarak kuantum mekaniksel hesaplamalarla en kararlı yapı belirlendi.
Calixarenes are an important class of supramolecular molecules which have been constructed in the design and synthesis of artificial receptors for cations, anions and neutral organic molecules. Host moleculecules which have multicavity can synthesise by bringing together multiple calixarene regions. One of these is to create a derivative of bis-calixarenes. Bis-calixarenes can connect with three different ways depending on the region can be created. In the last decade design and synthesis of new hosts for anionic and cationic guests is a new and well documented field of coordination chemistry. This study consists of two parts. In the first part N,N-acethylhydrazide linked bis-calix[4]arene (5) and Schiff Base derivative tetrakis-calix[4]arene (8) were synthesised. In the second part complexes of the ligands were synthesised. The structures of ligands and theirs N2O2 coordinated metal complexes have been synthesized and characterized by UV-vis, FT-IR, 1H and 13C-NMR, MALDI-TOF-MS spectroscopic methods as well as DTA-TG and elemental analysis techniques. Most stable forms of the 5 and 5a was determined with Quantum Mechanical Calculatoions by Gaussian programe.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1772
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sevil Söyleyici.pdf4.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 27, 2024

Download(s)

148
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.