Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1773
Title: Cam ürün üretim aşamalarının ve ürün özelliklerine etki eden faktörlerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the glass product production stages and affected factors on product properties
Authors: Cemal Meran
Küçükodacı Kaner, Sidem
Keywords: Cam
Tavlama
El İmalatı
Üretim
Glass
Annealling
Hand Made
Production
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Cam, günümüz teknolojisinin getirdiği yenilikler ile modern görüntüsüyle bütünleşmiş önemli bir malzemedir. Uzun yıllardır kendisine bir çok kullanım alanı bulmuştur. İnşaat sektöründen mimariye, savunma sanayinden ev eşyası grubuna kadar bir çok alanda kullanılmaktadır. Geniş kullanım ağı, kullanım kolaylığı her geçen gün cam üzerine uygulanabilecek yöntemlerde gelişmelere yönelik çalışmalar sağlamaktadır. Yapılan bu çalışmada; el imalatı cam mamülleri üzerinde üretim sırasında ve sonrasında belirlenen zaman ve sıcaklıklarda tavlama işlemleri yapılarak iç gerilimlerdeki değişimler incelenmiştir. Tavlama öncesi ve sonrası gerilme durumları farklı koşullarda giderilme işlemlerine tabi tutulmuştur. Üretimde oluşan gerilme giderme yöntemleri sırasında optimum durumun oluşma şartları incelenmiştir. Deneysel çalışmada numunelerin tavlama öncesi ve sonrası durumları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Glass is an important material which integrade a modern appearance with the new technology. Glass has found lots of applications for many years. It can useage in different areas which is from constructive sector to architecture, defensive to home goods. Extensive useage area, basic useage, provide some different methods that can be carry out on glass with new technics. In this study, the hand made glass was investigated annealing case of the time and the temperature during production and after production. Preannealing and after annealing, stress cases had been subjected to relieving processes. The optimum case creation conditions were investigated for the stress relieving casts during was formed on production. In the experimental study, preannealing and after annealing cases were considered as comparative for samples.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1773
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sidem Küçük Odacı Kaner.pdf14.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.