Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1780
Title: TiO2 ile suların fotokatalitik dezenfeksiyonu
Other Titles: Photocatalitic disinfection of waters by TiO2
Authors: Ceyhan, Yasemin
Advisors: Hüseyin Selçuk
Keywords: Dezenfeksiyon
Disinfection
Fotokatalitik
Photocatalytic
Nanopartiküller
Nanoparticles
Titanyum Dioksit
Titanium Dioxide
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Güneş enerjisi, su ve atık su arıtımı alanında uygulama alanı bulan bir enerji türüdür. Doğal (güneş) veya yapay bir kaynaktan elde edilen UV ışınları ve Titanyum dioksit (TiO2) gibi yarı iletken katalizörler ile kirleticilerin parçalanıp yok edilmesine fotokatalitik proses denilmektedir. Bu fotokatalitik (FK) prosesin uygun elektrik alanıyla birleştirilmesiyle fotoelektrokatalitik (FEK) prosesler elde edilmektedir ve bu teknolojideki uygulamalar giderek artmaktadır. Bu çalışmada, TiO2 nanopartikülleri kullanılarak suların arıtımı ve dezenfeksiyonu araştırılmıştır. Deneylerde ticari TiO2 olan Degussa P25, bakteri olarak da Escherichia coli (E.coli) kullanılmıştır. Dört farklı yöntemle camlar kaplanmıştır. Kaplanan camların fotoakımları ölçülmüştür. Bu camların antimikrobiyal etkisi araştırılmıştır. Degussanın E.coli üzerindeki antimikrobiyal etkisine bakılmıştır. Kalsiyum, magnezyum, klor ve karbonatın degussanın antimikrobiyal aktivitesine etkisi olup olmadığını incelenmiştir.
Solar energy is a kind of energy that can find application areas in water and wastewater treatment. Destruction of pollutants by UV-ray supplied from natural (sun) or artificial sources and semi conducter catalysts like TiO2 is called fotocatalitic process. Fotoelectrocatalitic processes are obtained by combining fotocatalitic process with proper electrical field and application of this new technology is spreading. In this study, treatment and disinfection of water by using TiO2 nanoparticles were investigated. In experiments as commercial TiO2 Degussa P25 was used and Escherichia coli (E.coli) used for disinfection experiments. Glasses are coated with four different methods. Photocurrents of coated glasses were measured. Antimicrobial effects of these glasses were investigated. Antimicrobial effects of Degussa on E.coli were examined. Calcium, magnesium, chloride and carbonate were investigated whether the effect of the antimicrobial activity of degussa.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1780
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yasemin Ceyhan.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

236
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.