Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1782
Title: Pamukkale travertenlerinde TiO2 varlığının ve travertenleri fotokatalitik temizleme etkinliğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of TiO2 existence at Pamukkale travertines and the effectiveness of cleaning travertines
Authors: Ayvacı, Yunus
Advisors: Hüseyin Selçuk
Keywords: Traverten
Kirlilik
Termal
Su
UV
Fotokataliz
TiO2
Travertines
Contamination
Thermal
Water
Photocatalytic
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Pamukkale Travertenleri, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde, Denizli il merkezinin 20 km kuzeybatısında yeralmaktadır. Taraça yapısı gösteren beyaz travertenler yaklaşık 1.8 km2'lik bir alan kaplamaktadır. Dünya kültür miraslarından biri olan Pamukkale Travertenlerinin oluşumlarını sağlayan termal suların yanlış, kullanımı ve kirlenmesi travertenlerde alg büyümesine bağlı sararma ve kararma şeklinde sonuçlanmıştır. Yapılan araştırmalar alg büyümesine neden olan nütrientlerin, insan faaliyetleri sonucu kirlenen yeraltısuyu ile birlikte taşınması sonucu oluşan sızıntılardan kaynaklandığını ortaya koymuştur. Travertenlerin kararmasını önlemek adına Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bir çok tedbir alınmıştır. Bu tedbirlere rağmen travertenler ile ilgili problemler devam etmektedir. Bu çalışmada Pamukkale travertenleri ve travertenlerin oluşumunda etkili olan jeotermal su kaynaklarının yapısı analiz edilerek, son yıllarda çevresel uygulamalarda çok sık kullanılan TiO2 /UV fotokataliz prosesinin temelini oluşturan TiO2 varlığı araştırılmış, varlığı halinde kristal yapısı ve kendi kendini temizleme niteliği değerlendirilmiş, yokluğu halinde ise TiO2'in söz konusu jeotermal su kaynaklarına eklenmesi halinde veya traverten katmanlarına kaplanması halinde travertenlerin kirlenmesine neden olan kirliliğin gideriminde veya travertenlerin renk değişiminin önlenmesinde etkinliği incelenmiştir.
Pamukkale Travertines are located on the 20 km northwestern of Denizli province and in the border of Region of Preservation of Special Environment of Pamukkale. White travertine?s area terraced-shaped is about 1.8 km2. In Pamukkale Travertines, one of the world heritage sites, mismanagement of thermal water and contamination has caused discoloration induced by algal growth. Previous studies have revealed that nutrients which favored algal growth are supplied through leakages mainly from septic tanks. Despite providing against for protection travertines from to change of their colors in Pamukkale Special Environment Protection Area, problems associated with travertines continues. In this study, Pamukkale travertines and undeground water making up travertines analyses, will investigate of TiO2 which underlie of TiO2/UV photocatalytic process.If there are TiO2 content of travertines and undergrouns termal water making up travertines, will invetigate crystal structure and characteristic self-clean of TiO2. If there aren't TiO2 content of travertines and undergrouns termal water making up travertines, will add TiO2 undergrouns termal water making up travertines or coating of travertines surface and will evaluate activity to removal pollutant that to cause changing of travertines color.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1782
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yunus Ayvacı.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

130
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

18
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.