Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1783
Title: Depo operasyonlarının planlanması için genetik algoritma esaslı bir model
Other Titles: A genetic algorithm based approach for planning warehouse operations
Authors: Osman Kulak
Şahin, Yusuf
Keywords: Sipariş Gruplama
Genetik Algoritma
Kazanç
En Yakın Komşu Sezgiseli
Order Batching
Genetic Algorithm
Savings
Nearest Neighbor Heuristics
Issue Date: Jun-2009
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüzde depo operasyonlarının etkin olarak yönetilmesi lojistik firmalarının en önemli hedeflerinden birisidir. Depo operasyonlarının yönetilmesi sırasında yoğun olarak iki tip problemle karşılaşılmaktadır. Bunlardan birincisi sipariş hazırlıklarına yönelik siparişlerin gruplandırılması, ikincisi ise gruplanan siparişlere ait toplama aracı rotasının belirlenmesidir. Firmalarının etkin ve ekonomik sipariş toplama planlarını oluşturabilmeleri için bu problemlerin eş zamanlı olarak çözmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada özellikle çapraz geçitli depo sistemleri için sipariş gruplarını ve ilgili gruplara ait araç rotalarını birlikte çözen yöntemler önerilmektedir. Bu amaçla GANN (Genetik Algoritma-En Yakın Komşu) ve GAS (Genetik Algoritma-Kazanç) olarak adlandırılan iki farklı yöntem geliştirilmiştir. Yöntemlerin etkinliğini belirlemek ve alternatifleri karşılaştırmak için farklı sipariş sayısı, hazırlık süresi, ağırlık ve toplama koordinatlarını içeren deney problemleri rastsal olarak oluşturulmuş ve test edilmiştir. Çalışmada sunulan yöntemlerin etkinliği GABM (Genetik Algoritma Gruplama Metodu) yöntemi ile klasik depo yerleşimi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, GANN yönteminin hem çapraz geçitli hem de klasik depo için GAS ve GABM yöntemlerinden daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir.
Nowadays one of the most important aims of logistic companies is to manage warehouse operations effectively. During the management of warehouse operations two types of problems are encountered densely. First one is to define order batches and second one is to determine a suitable vehicle route for batched orders. In order to compose effective and economic distribution plans, these problems should be solved simultaneously. In this study, novel cluster-based genetic algorithm approaches namely Genetic Algorithm-Nearest Neighbor (GANN) and Genetic Algorithm-Saving (GAS) are proposed to solve order batching and vehicle routing of relevant batch for cross aisle warehouse systems especially. Detailed numerical experiments are carried out to evaluate the performances of the proposed GAs. Various problem instances including the number of order, setup time, weight, and picking coordinates are generated randomly. The effectiveness of the methods was compared with GABM using classic warehouse layout in the study. As a result, it was determined that GANN method produced better solutions than GAS and GABM methods for both cross aisles and classic warehouse layout.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1783
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yusuf Şahin.pdf2.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.