Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1789
Title: Sinyalize kavşaklarda gecikme parametresi (K) ile sinyal devre süresi arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of signal timing parameters and delay parameter (K) relationship at signalized intersections
Authors: Sünetçi, Hamza
Yetiş Şazi Murat
Keywords: Trafik
Sinyalizasyon
Devre Süresi
Gecikme
Traffic
Signalization
Cycle Time
Delay
Issue Date: May-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Trafikte tıkanma problemi tüm dünyada önem arz eden bir problemdir. Bu proje kapsamında tıkanma problemi ile ilgili olarak gecikme modellemesi üzerinde duruldu. Yapılacak gecikme modellemesi ile kavşakların daha etkin kullanılması üzerine stratejiler geliştirilebilmektedir.. Proje özellikle kent içi trafik sorunlarına odaklanması nedeniyle önem atz etmektedir. Gecikme probleminin modellenmesi ile kavşakların mevcut performansları daha doğru şekilde tespit edilebilmekte ve bu doğrultuda yeni tasarımların geliştirilmesi mümkün olmaktadır. Gecikme, sinyalize kavşaklarda taşıtların sinyalizasyon sistemleri, diğer taşıtlar ve kavşağın geometrik özellikleri nedeniyle kaybettiği zaman olarak tanımlanmaktadır. Gecikme, sinyalize kavşakların performansının ve hizmet düzeyinin belirlenmesinde oldukça önemli bir parametredir. Proje kapsamında istatistik yöntemlerden regresyon analizi yaklaşımı kullanıldı. Regresyon analizi kullanılarak gecikme parametresi ile sinyal devre süresi arasındaki ilişki araştırıldı. Elde edilen model çeşitli senaryolar altında denendi.
Traffic jam is the important problem all over the World. In this Project, ı proposed the delaying model for solving of the problem. We can improve some strategies to use intersections more effectively by using the modelling. The significant point of the Project is focusing urban traffic problems. Current performance of intersections determine with modelling of delay problem and it is possible for improving of new desing in this direction. On the signal intersections, signalization system of vehicle, other vehicles and geometric features of intersections causes losing time that is called delay. Delay is the significant parameter to detect service level and performance of signal intersections. I used regression analysis os statistic methods. I searched the relationship between delay parameter and time of signal circut by using regression analysis. I tested the obtained model under the various scenarios.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1789
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hamza Sünetçi.pdf10.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.