Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1794
Title: Firmaların temettü ödemeleri ile firma değeri arasındaki ilişki ve Bist 100’de bir uygulama [Master Thesis]
Other Titles: Relation between firm value and dividend payment: empirical evidence from Bist 100 [Master Thesis]
Authors: Arslan, Merve
Advisors: Hafize Meder Çakır
Keywords: Temettü Dağıtım Politikası
Firma Değeri
BIST 100 Endeksi
Olay Etüdü
Etkin Piyasalar Hipotezi
Divident Distrubition
Firm Value
BIST 100
Event Study
Efficient Market Hypothesis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Firmaların temettü politikası; yılsonunda elde edilen karın hangi oranda hissedarlara dağıtılacağı; hangi oranda şirket bünyesinde bırakılarak oto finansman aracı olarak kullanılacağını belirler. Bilindiği üzere bilim insanlarınca savunulan teorilere göre temettü poütikasının firma değerim etkilediğine dair bir hem fikirlilik mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı, işletmelerin temettü ödeyeceklerinin kamuya duyurması sonucunda ilgili firmaların hisse senetlerinin anormal getiri elde edip etmeyeceklerini, olay etüdü (event study) metodo kullanılarak tespit edilmesidir. Böylelikle firmaların temettü dağıtma kararları ile firma değeri arasındaki ilişki ortaya konulacaktır. Uygulama, üretim sektöründe yer alan, BİST 100 Endeksi’ne kote olmuş ve 2016 yılında temettü ödemesi yapan 31 firma üzerinde yapılmıştır. Etkin piyasalar hipotezine göre yarı formda etkin piyasalarda kamuya duyurulan bilgiler, ilgili firmaların hisse senetlerinde anormal getiriye sebep olmamaktadır. Bu çalışma ile aynı zamanda Türkiye sermaye piyasasının yarı güçlü formada ne kadar etkin olduğu da ortaya konulması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre, firmaların temettü ödeyeceğini duyurmaları sonucunda, ilgili firmaların hisse senetleri fiyatlarının pozitif yönlü anormal getiri sağladıkları tsepit edilmiştir.
Dividend Policy is one of the most important researched areas tn the field of Finance. Finance management should decide; what persantage of profit should be distrubuted to shareholders and what persantage of profit should be lefted in company will be used as self-financing tool. As known; there is not consensus on “dividend policy affects firm value. Some scientists defend, divident policy affects firm value. Contrarily some scientist defend, divident policy don’t affects firm value as Modigliani and Miller. At this study, we analyze firm value is affected by divident policy or not. To test the hypothesis (Divident policy affect firm value), is used Event Study method. On the other hand, according to Efficient Market Hypothesis, if market is efficient on semi-strong form firms can not accieve ab¬normal return on stock when they announce new knowledge to public. This study confirm that, BÎST is efficient on semi-strong form according to Efficient Market Hypothesis. This study purpose that, when firms announce that they will distrobute dividenet payment, these firm’s stocks will achieve ab-normal return or not Divident payment decision have an impact on firm value or not.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1794
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Merve Arslan.pdf25.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on May 6, 2024

Download(s)

18
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.