Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1795
Title: Tai Chi egzersizlerinin konjenital sensörinöral işitme engelli çocuklarda denge ve fonksiyonel ambulasyon üzerine etkisi
Other Titles: The effect of tai chi exercises on balance and functional ambulance in children with congenital sensorineural hearing impairment
Authors: Çetin, Sebahat Yaprak
Advisors: Suat Erel
Keywords: Tai Chi
Konjenital Sensörinöral İşitme Engeli
Denge
Fonksiyonel Ambulasyon
Congenital Sensorineural Hearing Impaired
Balance
Functional Ambulation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma konjenital sensörinöral işitme engelli çocuklarda Tai Chi’nin denge, fonksiyonel ambulasyon ve yürüyüş üzerine olan etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 10-14 yaş aralığında konjenital sensörinöral işitme engeli tanısı almış 39 çocuk dahil edilmiştir. Konjenital sensörinöral işitme engelli çocuklar blok randomizasyon yöntemi ile Tai Chi grubu, konvansiyonel egzersiz grubu ve kontrol grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu haricindeki diğer gruplar 10 hafta boyunca haftada 2 kez 1 saatlik egzersiz programına alınmıştır. Çocukların dengelerini değerlendirmek için Pediatrik Berg Denge Ölçeği, BOT 2-KF denge alt testi, Fonksiyonel Uzanma Testi; fonksiyonel ambulasyonu değerlendirmek için Zamanlı Kalk ve Yürü Testi ve Zamanlı Merdiven İnip Çıkma Testi; yürümenin değerlendirilmesi için On Metre Yürüme Testi ve yürüyüşün zaman-mesafe karakteristikleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda tüm değerlendirme parametreleri açısından tedavi öncesi ve sonrası değerlerin grup içerisinde yapılan karşılaştırmalarda, hem Tai Chi hem de konvansiyonel egzersiz grubunda tedavi sonrası değerler lehine anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Grupların tedavi sonrası değerleri karşılaştırıldığında Fonksiyonel Uzanma Testinin sonuçlarına göre kontrol ile Tai Chi grubu arasında Tai Chi grubu lehine istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). BOT 2-KF denge alt testi ile Pediatrik Berg Denge Ölçeğinin sonuçlarına göre Tai Chi grubunun hem kontrol hem konvansiyonel egzersiz grubuna göre üstün olduğu bulunmuştur (p<0.05). Fonksiyonel ambulasyon parametrelerinin sonuçları ile ilişkili olarak kontrol grubuna göre her iki egzersiz grubunun üstün olduğu bulunmuştur (p<0.05). On metre yürüme testi, hız, tempo ve adım genişliği ölçüm sonuçları ile ilişkili olarak gruplar karşılaştırıldığında kontrol grubuna göre her iki egzersiz grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05) . Sağ-sol ve çift adım uzunluğu testlerinin sonuçlarına göre kontrol ile Tai Chi grupları arasında Tai Chi grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Bu sonuçlara göre konjenital sensörinöral işitme engelli çocuklarda denge, fonksiyonel ambulasyon ve yürüyüşü geliştirmek için konvansiyonel egzersizlerle birlikte Tai Chi formlarından oluşan bir programın da kullanılabileceği düşünülmüştür.
This study was planned to investigate the effect of Tai Chi on balance, functional ambulance and walking in children with congenital sensorineural hearing impairment. 39 children with congenital sensorineural hearing impairment diagnosed at age 10-14 years were included in the study. Children with congenital sensorineural hearing impairment were divided into three groups as Tai Chi group, conventional exercise group and control group by block randomization method. Other groups except the control group were included in the 1 hour exercise program twice a week for 10 weeks. Pediatric Berg Balance Scale, BOT 2-SF balance subtest, Functional Reach Test to assess children’s balance; Timed Up and Walk Test and Timed Ladder Up and Down Test to assess functional ambulation; Ten Meter Walk Test and gait time-distance characteristics were used to asses the walking. As a result of the study, in terms all evaluation parameters, there was a significant difference in favour of values after therapy in both Tai Chi and conventional exercise groups in the group before and after treatment (p<0.05). According to the results of Functional Reach Test, significant difference was found between control and Tai Chi group in favour of Tai Chi group (p<0.05). According the results of the Pediatric Berg Balance Scale and BOT 2-SF balance subtest, the Tai Chi group was found to be higher to both the control and conventional exercise groups (p<0.05). Regarding the results of functional ambulation parameters, both exercise groups were found to be higher to the control group (p<0.05). There was a significant difference in favour of both exercise groups according to the control group when the groups compared in terms of Ten meter walking Test, speed, cadance and step width measurement results. According to the results right-left and double-step length tests, significant difference was found favour of Tai Chi group between control and Tai Chi groups (p<0.05). According to these results, congenital sensorineural hearing impaired children were thought to be able to use a program of Tai Chi forms together with conventional exercises to improve balance, functional ambulation and walking.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. (Proje No: 2016SBE00407).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1795
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sebahat Yaprak Çetin.pdf3.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.JPG1.59 MBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

332
checked on May 6, 2024

Download(s)

424
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.