Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1799
Title: Beylerli jeotermal sahasının (Çardak-Denizli) hidrojeokimyasal incelenmesi
Other Titles: The hydrogeochemical investigation of beylerli (Çardak-Denizli) geothermal field
Authors: Akın, Taylan
Advisors: Ali Gökgöz
Keywords: Beylerli
Jeotermal
Hidrojeokimya
Geothermal
Hydrogeochemistry
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Beylerli jeotermal sahası (Çardak) Denizli il merkezinin 60 km kuzeydoğusunda bulunur. Sıcak suların rezervuar kayaçları Jura-Kretase yaşlı Yandağ kireçtaşları ve olasılıkla Apsiyen-Albiyen yaşlı peridotitlerdir. Neojen yaşlı geçirimsiz birimler örtü kayayı oluşturur. Sahadaki sıcak ve mineralli sular, 27.8 °C sıcaklığındaki Cumalı ılıcası ve sondajdan alınan 38.1°C sıcaklığındaki Efem kaplıca suyudur. Ayrıca, Denizli İl Özel İdaresi, DSİ ve şahıslar tarafından açılan sondajlardan da 20.2-28.2°C sıcaklıklarda yeraltısuyu alınmıştır. Beylerli ve Cumalı sıcak ve mineralli sularının elektriksel iletkenlik ve pH değerleri sırasıyla 6.90-7.04 ve 1886-1407?S/cm arasındadır. Egemen iyonlar Ca, Na, Mg, SO4, HCO3 olup su tipleri Ca-Mg-SO4- HCO3 ve Na-Ca-Mg-SO4-Cl dur. Sıcak sulardaki Sr değeri maksimum 6.32 mg/l, B değeri ise maksimum 0.464 mg/l’dir. Diğer minör ve iz elementlerin derişimi 1 mg/l’den azdır. Termal suların kararlı izotop değerleri ?18O için ‰ -7.93 ile -8.82 arasında ve ?2H için ‰ -54 ile -57.3 (VSMOW) arasındadır. Bu değerler termal suların meteorik kökenli olduğunu göstermektedir. İnceleme alanındaki termal sulara uygulanan silis jeotermometreleri ile 44-94°C, sülfat-su oksijen izotop jeotermometresi ile 81-96°C, karışım modelleri (klorür-entalpi ve silika-entalpi) ile 50-140°C değerleri arasında hazne kaya sıcaklıkları hesaplanmıştır.
Beylerli geothermal field (Çardak) is located at 60 km northeast of Denizli city center. The reservoir rocks of the thermal waters are Jura-Cretaseous Yandağ limestone and probably Cretaseous peridotite. The caprock is impermeable layers of Neogene units. Hot and mineralized waters in the study area are Cumalı spring (27.8°C) and Efem geothermal well water (38.1°C). In addition, temperatures of waters discharged from wells drilled by Denizli Governorship, State Hydraulics Work of Turkey and people vary between 20.2 and 28.2 °C. The electrical conductivity and pH values of Beylerli and Cumalı hot and mineralized waters range between 1886 and 1407 ?S /cm, and 6.90 and 7.04, respectively. Dominant ions in thermal waters are Ca, Na, Mg, SO4, HCO3 and the waters are Ca-Mg-SO4-HCO3 and Na-Ca-Mg-SO4-Cl types. Maximum Sr value in the waters is 6.32 mg/l and B 0.464 mg/l, while concentrations of other minor and trace elements are lower than 1 mg/l. The ?18O and ?2H isotope compositions of the thermal waters are between - 7.93; -8.82‰ and -54.0; -57.3‰ (VSMOW), respectively. These compositions indicate that all the waters from Beylerli geothermal field are meteoric origin. Silica geothermometers, sulfate-water oxygen isotope geothermometer and mixing models (chloride-enthalpy and silica-enthalpy) which were applied to the thermal waters in the study area gave a reservoir temperatures ranges from 44°C to 94°C, 81°C to 96°C and 50°C to 140°C respectively.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1799
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taylan Akın.pdf13.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on May 6, 2024

Download(s)

196
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.