Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1803
Title: Gökova, Akyaka bölgesindeki eucalyptus camaldulensıs dehnh. ağaçları'nın odun döküntülerinden elde edilen besiyerlerinde cryptococcus neoformans (san felıce) vuıll'ın bazidyosporlanmasının incelenmesi
Other Titles: Mating of cryptococcus neoformans(san felice) vuill on eucalyptus cameldulensis dehnh. wood debris in Gökova, Akyaka
Authors: Kartal, Tuğba
Advisors: Çağrı Ergin
Keywords: C.neoformans
E.camaldulensis
Bazidyospor
GC/MS
V8
Basidiospore
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Cryptococcus neoformans (San Felice) Vuill., özellikle bağışıklığı baskılanmış konakta hayatı tehdit eden enfeksiyonlar oluşturan bazidiyomiset sınıfından kapsüllü bir maya mantarıdır. C.neoformans'ın doğal kaynağı olarak gösterilen Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (okaliptüs) florası ülkemizde geniş bölgelerde bulunmasına rağmen çevresel C.neoformans izolasyonu çok azdır. Bu araştırmada çevresel tarama, 2010-2011 yılları arasında, C.neoformans'ın daha önceki çalışmalarda da izole edilebildiği, Gökova-Akçapınar bölgesinde yapılmış ve tarama için eküvyon tekniği kullanılmıştır. C.neoformans kolonizasyonu 32 ağaçtan 11'inde (%36,6) bulunmuştur. Okaliptüs odun döküntülü, Staib ve V8 besiyerlerinde mating yapma özellikleri araştırılmıştır. Çalışmaya okaliptüs ağaç döküntülerinin tamamı dahil edilmiştir. E.camaldulensis döküntülerini içeren besiyerinin %59,3'ünde konjugasyon tüpü gözlenmiştir. Ülkemizde Akyaka bölgesinde kültür bitkisi olarak yetiştirilen E.camaldulensis'in yapraklarından ve tohumlarından su distilasyon yöntemi ile uçucu yağı elde edilmiştir. Uçucu yağın analizleri, gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi (GC/MS) ile yapılmıştır. Türkiye'de bulunun (Akyaka bölgesi dışındaki) E.camaldulensis ağaçları ve Akyaka bölgesinde bulunan E.camaldulensis ağaçlarının yağ içeriklerine bakıldığında; Cryptococcus'ların Akyaka bölgesinde bulunabilmesi arasında anlamlı bir veri tespit edilememiştir.
C.neoformans (Sanfelice) Vuillemin which belongs to the class Basidiomycetes is an encapsulated yeast that is among the most prevalent agents of life-threatening fungal infections especially in immunsupressed individuals. Although wide E.camaldulensis plantation as a natural niche of C.neoformans has been present in our country, the isolation of the yeast is lower than expected. In this study, swabbing technique was used for environmental screening of C.neoformans in Gökova-Akçapınar region where C.neoformans has been isolated in the area in 2011. C.neoformans colonization was found as 11/32 (36,6%). The mating capability of five (two negative and three positive depris) the C.neoformans strains was evaluated on similar debris. C.neoformans strains tested were either able to mate or develop filaments when crossed on E.camaldulensis debris,Staib and V8 juice. The mating (conjugation) on E.cameldulensis wood debris was found as 19/33 (%59,3). Essential oils were produced by bench scale and pilot plant scale distillation of the leaves and seeds of E.camaldulensis cultivated in Akyaka, Turkey. The oils were analysed by modern tecniques such as gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1803
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğba Kartal.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

96
checked on May 27, 2024

Download(s)

44
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.