Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1809
Title: Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) ve çevresinin florası
Other Titles: The flora of Stratonikeia Antique City (Muğla) and its environs
Authors: Olcay Düşen
Sarpkaya, Uygar
Keywords: Endemizm
Flora
Muğla
Stratonikeia Antik Kenti
Endemism
Stratonikeia Antique City
Issue Date: Dec-2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Stratonikeia Antik Kenti ve Çevresinin florasını kapsamaktadır. Araştırma alanından Ekim 2010-Mayıs 2012 tarihleri arasında 453 bitki örneği toplanmıştır. 453 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucunda 69 familya, 222 cins ve 313 tür saptanmıştır. Tür ve tür altı taksonların toplam sayısı 318'dir. Bu 318 taksondan 27 tanesi C2 karesinden ilk kez toplanmıştır. Teşhis edilen taksonların tamamı Spermatophyta divizyosuna aittir. Spermatophyta divizyosuna ait taksonların 2 tanesi Gymnospermae, 316 tanesi ise Angiospermae alt divizyosuna aittir. Angiospermae alt divizyosuna ait 316 taksonun ise 265'i Dicotyledonopsida, 51'i de Monocotyledonopsida sınıfına dahildir. Alandaki endemik takson sayısı 15 (% 4.71)'tir. Yine teşhis edilen taksonların 165 (% 51.88)'i Akdeniz elementi, 6 (% 1.88)'sı İran-Turan elementi, 6 (% 1.88)'sı Avrupa-Sibirya elementi ve 141 (% 44.33)'i çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyendir. Çalışma alanında takson sayısı açısından en büyük familya Asteraceae (40) familyası, en büyük cins ise Trifolium (6) cinsidir.
In this study, flora of Stratonikeia Antique City has been investigated. In research area, 453 sample have been collected between October of 2010-May of 2012. Among 453 sample 69 represent family, 222 represent genera and 313 represent species have been identified. Total number of taxa are 318. Twenty seven of 318 taxa have been collected for the first time in C2 square. In analyzed species, all of belong to Spermatophyta divisio. 2 species belonging to Spermatophyta divisio are Gymnospermae while 316 are belonging to Angiospermae subdivisio. 265 species belonging to Angiospermae subdivisio are Dicotyledonopsida whereas 51 species are belonging to Monocotyledonopsida. The number of endemic species in research area is 15 (% 4.71). Among the analyzed species 165 (% 51.88) are Mediterranean element, 6 (% 1.88) are Irano-Turanian element, 6 (% 1.88) are Euro-Siberian element and 141 (% 44.33) are poly regional or are species whose phytogeogrefic regions are unknown. In investigated area, on the basis of the number of taxa Asteraceae (40) is the biggest family on the bases of taxa and Trifolium (6) is the biggest genera.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1809
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uygar Sarpkaya.pdf4.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

118
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.