Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1813
Title: Güneş pili karakteristiklerinin incelenmesi
Other Titles: The research of solar cell characteristics
Authors: Ardağ, Yasin
Advisors: Sinan Kıvrak
Keywords: Güneş Enerjisi
Güneş Pili (PV)
Fotovoltaik Sistem
MPPT
Solar Energy
Solar Cells (PV)
Photovoltaic System
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada; Güneş pillerinin yapıları incelenerek, 10W’lık üç adet panel üzerinde reosta ve yarı iletken anahtarlamalı mosfet ile MPPT teknikleri uygulanmış ve genel karakteristikleri çıkarılmıştır. Çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Tez beş bölümden oluşmaktadır. Bölüm 1 de; Güneş pillerinin genel yapısı, üretimi ve kullanılan panel türleri hakkında genel bir bilgi verildi. Bölüm 2 de; Genel olarak güneş pillerinin karakteristikleri, akım, gerilim ve sıcaklıkla karakteristiklerinin değişimi gözlendi. Bölüm 3 te; Maksimum Güç Takip Sistemleri (MPPT), yapılan çalışmalar ve yöntemleri incelendi. Bölüm 4 te; Deneyde kullanılan malzemelerin tanıtımı, deneyin uygulama devresinin kurulumu ve ölçümler tamamlandı. Bölüm 5 te; Yapılan ölçümlerden panellerin karakteristikleri çıkarıldı ve sonuçlar değerlendirildi.
In this work, by examining structure of solar cells, on the three pieces panel with 10W rheostat and semiconductor switching MPPT’s technics had been applied and general characteristics have been released. All results was determined. Thesis is including 5 parts. In first part; it is given information about general form of solar cells, production of solar cells and used panel types. In second part; it is determined that solar cells characteristic as a whole, current, voltage and also it is observed solar cells characteristics in term of change of temperature. In third part; MPPT, recent studies and ways of studies were analyzed. In fourth part; it is given that general information about the devices which are used in the experiment-testing and building of application system. Also measurements are finished. In fifth part; characteristics of panels are released by using measurements.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1813
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yasin Ardağ.pdf2.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

192
checked on May 27, 2024

Download(s)

826
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.