Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1818
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzcan Mutlu-
dc.contributor.authorDurak, Zehra-
dc.date.accessioned2017-05-16T19:32:46Z
dc.date.available2017-05-16T19:32:46Z
dc.date.issued2012-08-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1818-
dc.description.abstractTrafik sıkışıklığı günümüz büyük şehirlerinin en büyük sorunlarından birisidir. Bu nedenle, ulaşım talep yönetimi konusunda uygulanan pek çok ulaşım politikası mevcuttur. Bu politikalar dahilinde, çalışma saatlerinde esneklik kavramı önemli yere sahiptir. Çalışma saatlerinde esneklik uygulamaları temelde iki şekilde olmaktadır. Bunlardan ilkinde çalışma saatleri, merkezi yönetim tarafından kademeli olarak düzenlenmektedir. Diğer türde ise çalışanlar belirli saatlerde mesaiye başlayıp bitirmek yerine; mesai başlama zamanını kendilerine uygun olarak belirlemekte ve günlük çalışma sürelerini tamamlamaktadırlar. Her iki durumda da kişilerin zirve saatlerden kaçınabilmeleri, dolayısıyla yol kapasitelerinin gün içinde daha verimli kullanımı sağlanmaktadır. Bu çalışmada, çalışma saatlerinin kademeli olarak düzenlenmesi konusu ele alınmıştır. Bu yöntem trafiğin sıkışık olduğu zirve saatleri daha geniş bir zaman dilimine yayarak saat başına düşen yolculuk talebini, dolayısıyla sıkışıklığı azaltmayı amaçlamaktadır. Yöntem, iş yerlerinin çalışma saatlerine müdahale etmenin mümkün olduğu durumlarda mevcut altyapı kapasitesinden daha iyi yararlanmada oldukça etkilidir. Bu tezde, yol kapasitelerini aşma miktarını minimize edecek şekilde hangi kurumun hangi saatte mesaiye başlayacağını ve son vereceğini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla tamsayılı hedef programlama modeli geliştirilmiştir. Ayrıca, NP-Zor sınıfındaki problemin çözümü için Değişken Komşuluk Arama (DKA) metasezgiseline dayanan bir algoritma tasarlanmıştır.en_US
dc.description.abstractTraffic congestion is a major problem in today’s metropolitan areas. Many transportation demand management strategies have been efficiently used in recent years. And flexible work hour has played a central rule in this strategies. There are two types of flexible work hours programs: flex-time, staggered work hours. Staggered work hours concept involves spreading out employee arrival and departure times by the management. On the other hand, with a flex-time program, employees work five eight-hour days each week, but they are allowed to choose their work arrival and departure times. Applications of both two strategies, can help reduce traffic congestion and bottlenecks in the peak hours. This study deals with staggered work hours approach. In this study, we offer a integer programming and goal programming based mathematical model in order to reduce traffic congestion during peak hours by adjusting the work start times of the public bodies such as schools, hospitals etc. We assume that there are two or more alternative work start times that can be determined by local authority. The problem is to find the work start times of the public bodies so that the traffic congestion is reduced. We also utilize Variable Neighborhood Search (VNS) heuristic in order to solve this NP-Hard problem.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUlaşım Talep Yönetimien_US
dc.subjectEsnek Mesai Saatlerien_US
dc.subjectZirve Saatleren_US
dc.subjectDeğişken Komşu Arama Sezgiselien_US
dc.subjectTransportation Demand Manegementen_US
dc.subjectFlexible Work Houren_US
dc.subjectPeak Hoursen_US
dc.subjectVariable Neighborhood Search Heuristicen_US
dc.titleŞehir içi ulaşımın iyileştirilmesi için esnek çalışma saati yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen matematiksel model ve değişken komşu arama algoritmasıen_US
dc.title.alternativeA mathematical model and variable neighborhood search algorithm based on flexible work hour approach in order to improve city transportationen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid325767en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept10.09. Industrial Engineering-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zehra Durak.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

148
checked on May 27, 2024

Download(s)

280
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.