Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1820
Title: Mali alan ve mali kural ilişkisi
Other Titles: The relatıon fıscal space and fıscal rule
Authors: Kasal, Süleyman
Advisors: Özay Özpençe
Keywords: Mali Alan
Mali Kural
Faiz Dışı Fazla
Mali Tepki Fonksiyonu
Zaman Serisi Analizi
Fiscal Space
Fiscal Rule
Primary Surplus
Fiscal Reaction Function
Time Series Analysis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Küresel krizin miras bıraktığı ağır borç yükü, hükümetlerin uygulayacağı politikalara engel olmuş ve mali alan kavramının önemini ortaya çıkarmıştır. Mali alan, ülkelerin mevcut kamu borcu seviyesi ile geçmişte uygulanan politikalar sonucu ortaya çıkan kamu borç limiti arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla geçmişte uygulanan politikaların mali alan üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu, ağır borç yükü altındaki hükümetleri daha etkin bir kamu maliyesi anlayışına götürmüştür. Bu çalışmada da 2000:Q1-2015:Q4 dönemleri arasında Türkiye’nin kamu borç limiti ve mali alanı hesaplanmıştır. Sonraki aşamada ise Türkiye’de 2002-2007 dönemi arasında uygulanan faiz dışı fazla kuralının mali alan üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Türkiye küresel kriz öncesi uyguladığı başta faiz dışı fazla kuralı olmak üzere mali kural uygulamalarını yürürlüğe koymuş ve güçlü bir kamu mali yapısının yarattığı mali alanla krizi daha az hasarla atlatmış ve krizden hızlı bir biçimde çıkmıştır. Bu da mali kuralların mali alanı etkilediğini göstermiştir.
The heavy debt burden inherited by the global crisis has been an obstacle to the policies to impose by the governments and has revealed the importance of the fiscal space term. Fiscal space is defined as the difference between the current level of public debt and the debt limit that comprised by implemented policies in the past. Therefore, it has been understood that the implemented policies in the past have a significant effect on the fiscal space. This led governments, which are under heavy debt to more efficient understanding of public finance. In this thesis, the public debt limit and the fiscal space of Turkey were calculated between 2000:Q1-2015:Q4 periods. In the next stage, the effect of primary surplus rule which was implemented in Turkey between 2002-2007 periods on the fiscal space has evaluated. As a result, Turkey has implemented fiscal rules, especially primary surplus rule that it implemented before the global crisis and with the fiscal space created by a strong public fiscal structure and it has survived the crisis with less damage and rapidly emerged from crisis. It has showed that the fiscal rules affect the fiscal space.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1820
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Süleyman Kasal.pdf2.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 6, 2024

Download(s)

418
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.