Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1836
Title: Deniz kaplumbağa (Caretta caretta (L., 1758)) yuva yerlerinin değiştirme yöntemiyle korunması
Other Titles: Protection of loggerhead sea turtle (Caretta caretta (L., 1758)) nests by relocation techniques
Authors: Kaska,Yakup
Başkale, Eyüp
Keywords: Caretta Caretta
Kuluçka Alanı
Kum Üstü Kafesleme
Kum Altı Kafesleme
Yuva Yeri Değiştirme
Hatchery
Screening
Fencing
Relocation
Issue Date: 2003
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Deniz kaplumbağa kafesleme ve yuvalarının yer değiştirme yöntemiyle korunması çalışması 2000-2002 yılları arasında deniz kaplumbağaları üreme sezonunda Fethiye, Dalyan ve Dalaman Kumsalları' nda yapılmıştır. Fethiye Kumsalı'nda, deniz kaplumbağası yuvalarını kum üstü kafes yerleştirerek koruma yöntemi kapsamında toplam 72 yuvadan 12 tanesi koruma altına alınmış ve bu yuvalarda yavru çıkış başarısı ortalama %77 iken, kontrol yuvalarında bu oran % 68,5 olarak bulunmuştur. Dalyan Kumsalı'nda inceleme altına alınan 77 yuvadan 37 tanesi doğal ortamlarından alınarak kuluçka alanma taşınmış ve bu yuvalarda ortalama yavru çıkış başarısı % 85 olarak hesaplanmıştır. Kontrol gurubu yuvalardan 29 tanesi predasyona maruz kalırken, 3 tanesi su altmda kalmıştır. Bu 40 yuvadaki toplam 2829 yumurtadan ancak 550 (%19,4) yavru çıkıştır. Ayrıca Fethiye Kumsalı'nda 5 yuvanın ve Dalaman Kumsalı'nda 6 yuvanın denize çok yakın olmaları nedeniyle yerleri değiştirilmiş ve yavru çıkış başarıları sırasıyla %88,9 ve %71,2 olarak hesaplanmıştır. Bu iki kumsalda doğal ortamlarında kalan yuvalardaki yavru çıkış başarısı ise sırasıyla, %68,5 ve %64,5'dür. Dalaman Kumsalı'nda 103 yuva incelenmiş ve bu yuvaların 54 tanesi predasyona karşı kum altı tel kafes ile koruma altına alınmıştır. Kum altı kafes yerleştirilen yuvalarda yavru çıkış başarısı %74,4 iken kontrol gurubu 49 yuvada bu oran %53,9'dur. Kum altı tel kafes yerleştirilen yuvalarda yumurtalara yönelik predasyon meydana gelmezken, kontrol yuvalarında 1 3 yuva tamamen, 20 yuva kısmen predasyona uğramış ve toplam 888 (%24,7) yumurta tahrip olmuştur. Bu sonuçlar ışığında, denize yakın yuvaların taşınması, predasyona maruz kalan yuvalara kum altı tel kafes yerleştirilmesi ve halkın yoğun olduğu bölgelerde kum üstü kafesler kullanılması önerilmiştir. Ayrıca predasyonun yüksek olduğu kumsallarda yuvaların tek tek kafeslenmesi yerine tel örgü ile çevrili bir alana (kuluçka alanı) taşınmasında uyulması gereken hususlar belirtilmiştir.
The relocation, fencing and screening of sea turtle nests were studied on Fethiye, Dalyan and Dalaman beaches during the nesting seasons of 2000-2002. On Fethiye beach, 12 out of 72 nests were fenced and the mean hatching success were 77% in these fenced nests and 68.5% in controls. On Dalyan beach, 37 nests relocated to a hatchery site and 40 nests left as a controls. The hatching success were 85% in these relocated nests. From the control nests, 29 of them entirely predated and 3 of them inundated. Only 550 (19.4%) hatchlings were emerged from 2829 eggs in these control nests. Furthermore 5 nests on Fethiye beach and 6 nests on Dalaman beach were relocated due to risk of inundation. The hatching success of these nests were 88.9% and 71.2% respectively. Whereas, this value for the controls were 68.5% and 64.5% respectively. On Dalaman beach, a total of 103 nests were studied and 54 of them were screened against predation. The hatching success were 74.4% in screened nests and 53.9% in control nests. No predation has occurred on screened nests but 888 (24.7%)eggs in control nests were damaged as a result of entirely predation of 13 nests and partially predation of 20 nests. The relocation of nests under risk of inundation, screening of nests against predation and fencing of nests in areas of heavy public traffics were suggested. Instead of screening the single nest on beaches with heavy predation, the guidelines for relocating these nests to a fenced area (hatchery site) were also mentioned.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1836
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eyüp Başkale.doc6.69 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on May 29, 2023

Download(s)

8
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.