Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1840
Title: Aydoğdu Dağı'nın (DENİZLİ) florası
Other Titles: Flora of the Aydoğdu Mountain (DENİZLİ)
Authors: Semiz, Gürkan
Advisors: Ali Çelik
Keywords: Flora
Aydoğdu Dağı
Denizli
Türkiye
Aydoğdu Mountain
Turkey
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, 2000- 2002 yıllan arasında Aydoğdu Dağı (Denizli) florasını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma bölgesinin çiçekli bitki örnekleri toplanarak, tayinleri yapılmış ve bunun sonucunda flora listesi verilmiştir. Yapılan periyodik çalışmalar sonucu 1.012 bitki toplanmıştır. Araştırma bölgesi olarak seçilen Aydoğdu Dağı (2094m) bitki coğrafyası yönünden Akdeniz floristik bölgesi içinde yer almakta ve Türkiye florasındaki kareleme sistemine göre C2 karesine girmektedir. Araştırma bölgesinde yapılan floristik çalışmalar sonucunda 82 familyaya ait 586 takson saptanmıştır. Bu taksonlardan 3'ü Pteridophyta, 583 'ü Spermatophyta, divisiosuna dahildir. 583 taksonun 9'u Gymnospermae, 574'ü Angiospermae alt divisiosuna dahildir. Angiospermlerin 494'ü Magnolopsida sımfinda, 80'i Liliopsida sımfinda yer almaktadır. Türkiye Florası'na göre saptanan taksonlann 180 tanesi Akdeniz (% 30.7), 43 tanesi İran-Turan (% 7.3) ve 24 tanesi Avrapa-Sibirya (% 4.0) elementidir. Diğerleri ise kozmopolit veya flora bölgesi bilinmeyenlerdir. Endemik türlerin sayısı 57 olup, total floranın % 9.7'sini oluşturmaktadır.
This investigation has been carried out during the years 2000-2002 in order to determine the flora of Aydoğdu Mountain, Denizli. The flowering plant specimens were collected from the study area, identified and list of flora prepared. As a result of periodical studies, 1,012 plant specimens were collected. Aydoğdu Mountain selected as the study area is included in the Mediterranean floristic region from the plant geographical point of view and according to the Turkish grid square system, it lies in C2 square. As a result of floristic studies in the study area, 586 taxa from 82 families were detected. Out of these 3 belong to Pteridophyta and 583 to Spermatophyta division. Of these 583 taxa, 9 are from subdivision Gymnospermae and 574 from Angiospermae. 494 taxa of Angiosperms are included in class Magnolopsida and 80 in Liliopsida. According to 1-9 and 11 volumes of Turkish Flora, 180 taxa are Mediterranean (30.7%), 43 Irano-Turanian (7.3%), and 24 Euro-Siberian (4.0%) elements. Others are cosmopolite or phytogeographical regions unknown. Endemics are 57 in number and cover 9.7 % of total flora.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1840
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gürkan Semiz.doc3.06 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 6, 2024

Download(s)

132
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.