Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1844
Title: Klima sistem kontrolünün bulanık mantık ile modellenmesi
Other Titles: Modeling the control of conditioning system with fuzzy logic
Authors: Sinecen, Mahmut
Advisors: Ahmet Özek
Keywords: Bulanık Mantık
Klima
Fuzzy Logic
Air-Conditioning
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bulanık Mantık, klasik metotlarla kontrolü zor olan sistemlerle ilgili konularda kullanılan bir kontrol mantığıdır. Bu mantık, herhangi bir sistemin matematiksel modeline ihtiyaç duymadan sadece dilsel değişkenlerin yardımıyla hatanın minimuma indirildiği bir kontrol mekanizması oluşturmaktadır. tik zamanlarında bilim adamlarınca pek dikkate alınmayan sözkonusu metot birçok bilimsel problemin çözümünde uygulama alanı bulmuştur. Bu metotta kontrolün amacı, uzman tecrübesiyle oluşturulan geleneksel kontrolün otomatikleştirilmesidir. Bu çalışmada, matematiksel modelinin oluşturulmasının zor ve karmaşık olduğu klima sisteminin Bulanık Mantık ile kontrolü incelenmiştir. Yapılan kontrolün sonuçlarım incelemek için Fuzzy Logic Toolbox simülasyon paket programı kullanılmıştır. Literatür, Bulanık Mantık' m kullanıldığı uygulamaların bir çoğunda önemli bir yöntem olduğu fikrinde birleşir. Ayrıca; klasik mantık ile oluşturulan karmaşık kontrol sistemlerini, daha basite indirgeyerek daha ekonomik bir yöntem olduğunu göstermiştir.
Fuzzy logic is used on systems which are difficult to control by using the conventional methods. This logic, without using the mathematical modeling of a system, creates a control mechanism in which the error is rninimized only with the help of linguistic variables. hi early years, researchers did not pay much attention on the use of the method. The corresponding method was used for solving many problems. In this method, the aim of the control is to automate the conventional control which was being set up by using experience of an expert. In this study, the control of air-conditioning systems in which the mathematical modeling is difficult and intricate is dealt with the use of the fuzzy logic. The "Fuzzy Logic Toolbox" was used to analyze the results of the control. Literature review shows the method is very important for the practical applications in which the fuzzy logic is often employed. Moreover, this method makes simpler the control systems are set up by using complicated the conventional logic. The method also shows itself to be economic.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1844
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mahmut Sinecen.doc5.36 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

142
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,014
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.