Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1846
Title: Ortakçı kaplıcasının (Buharkent-Aydın) hidrojeolojik açıdan incelenmesi
Other Titles: Hydrogeological investigation of Ortakçı thermal spring
Authors: Kaya, Mustafa
Advisors: Ali Gökgöz
Keywords: Hidrojeoloji
Jeotermal
Su Kimyası
Jeotermometreler
Ortakçı
Hydrology
Geothermal
Water Chemistry
Geothermometer
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İnceleme alanı, İç Ege Bölgesi'nde Denizli il merkezine yaklaşık 50 km uzaklıkta 132 km lik bir alanı kapsar. Çalışmanın amacı, Ortakçı (Buharkent- Aydın) kaplıcası ve Gencelli'den Buharkent'e kadar uzanan hidrotermal sistemdeki sıcak-soğuk yeraltısularmm kimyasal özelliklerini ve hidrolik, hidrojeolojik ilişkiyi ortaya koymaktır. İnceleme alanında alttan üste Paleozoyik yaşlı gnayslar, mikaşistler ve kuvarsitşistler, alüvyon ve alüvyon yelpazesi birimleri ayırtlanmıştır. Büyük Menderes grabeni içerisinde yer alan ve yaklaşık KB-GD doğrultulu faylar boyunca sıralanan sıcak sular, devirli bir hidrotermal sisteme bağlı olarak gelişmişlerdir. Sıcak suların ısı kaynağı üst mantoda yükselme sonucu magma yaklaşımı, fayların sürtünme enerjisi ve magmadan ayrılan yüksek sıcaklıktaki gazlardır. Hazne kaya Paleozoyik yaşlı gnayslardır. Beslenme, yağış suları ile Buldan Horsttun'dan gelen yeraltısuları tarafından sağlanır. Bölgede çıkan sıcak su oldukça geniş bir yayılımı olan Paleozoyik yaşlı gnayslardan gelir. Silis jeotermometresine ve log(Q/K) diyagramından elde edilen hazne kaya sıcaklığı 75-150 °C arasında belirlenmiştir.
Study area which consists of 132 km is about 50 km away from the centre of Denizli in Agean Region. The aim of this study is to find out the relationships between hydrolic and hydrogeological properties and also the chemical properties of Ortakçı thermal waters from Gencelli to Buharkent within the hydrotermal systems. Studying area consists of gneiss overlain by micaschists and quartschists, alluvial sediments are unconformably overlying all of those units,above mentioned. İn the study area hot waters arranged alon the NW-SE faults in Büyük Menderes Graben had been progressed by a revolution of a hydrothermal system. The soutce of the heat is because of the rising in the manto, the energy caused by the active faults system and also high temperatured gases departing from magma. The reservoir rock is the Paleozoic aged gneiss. The reservoir recharged by meteoric waters come from Buldan Horst and ground waters. Hot waters come from Paleozoic aged gneiss which widely spread in the study area. The estimated reservoir rock temperature is between 75 andl50 °C according to silica geothermometer and log (Q/K) diagrams.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1846
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Kaya.doc16.08 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 6, 2024

Download(s)

4
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.