Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1848
Title: Yeni o-o'-dihidroksi azo boyarmaddelerin metal komplekslerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması
Other Titles: Synthesis and structure analysis of new o,o'-dihydroxy azo dyes and their metal complexes
Authors: Kabay Erkal, Nilgün
Advisors: Emin Erdem
Keywords: Azo Boyarmaddeler
Metal Kompleks Azo Boyarmaddeler
Azo Dyes
Metal Complexes Azo Dyes
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Azo boyarmaddeler ve metal kompleksleri, kemoterapik ve antiseptik özellikleri yanında, bazı yiyecek maddelerinin boyanması, yiyecek tohumlarının saklanması için, redoks indikatörû olarak ve en yaygın şekilde de tekstil boyarmaddesi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, l-(2'-hidroksi-5'-ter^-bütil azo benzen)-2-naftol-4-sülfonik asit, l-(2'- hidroksi-5'~nitro azo benzen)-2-naftol-4-sülfonik asit azo boyarmaddeler ve Cu, Co, Ni, Zn, Cd ve Hg(ü) geçiş metal klorür tuzlan ile komplekslerinin sentezi gerçekleştirildi. Sentezlenen boyarmaddeler ve kompleMerinin yapılan; İR, UV-VIS, DTA-TG, Job Metodu, mağnetik sûsseptibilite teknikleri ile aydınlatıldı. Ligandlann ve komplekslerin boyama özellikleri araştırıldı ve yünlü kumaşların boyanmasında yüksek yıkama ve ışık haslığı değerleriyle kullanılabilirliği belirlendi.
Azo dyes and theirmetal complexes are used as antineoplastic and antiseptic agents, dyes for food stuffs, preserving seeds and grains and redox indicator. They aremost commonly used for dying textiles. In this study, l-(2'-hydroxy-5'-tert-butylazo benzene)-2-naphthol-4-sulphonic acid, 1- (2'-hydroxy-5'-nitro azo benzene)-2-naphthol-4-sulphonic acid and their Cu, Co, Ni, Zn, Cd and Hg(II) transition metal complexes were synthesized. The structures of these complexes were identified by TR, UV-VIS spectra, DTA-TG analysis, Job Method, magnetic susceptibility techniques and by using their physical properties such as the colours of calcination product and solubility. Dying properties of washing and sun light bleeching test results were studied azo dyes and metal complexes.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1848
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nilgün Kabay Erkal.doc2.82 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

3,592
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.