Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1851
Title: Bazı tıbbi bitkilerin kimyasal içerikleri ve hayvanlara etkileri
Other Titles: Chemical compositions of some medicinal plants and their effects on animal
Authors: İli, Pınar
Advisors: Kaska, Yakup
Keywords: Origanum
Thymus
Thymbra
GC
EKG
Solunum
ECG
Ventilation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tıbbi bitkilerden 6 tür (Origanum onites, O. vulgar e, Thymbra spicata, Thymus pubescens, T. longicaulis, T. Pseudopulegioides), Türkiye'nin değişik bölgelerindeki 9 farklı lokaliteden toplanarak, tür tayinleri yapılmıştır. Bu bitkilerin ekstraksiyonu, su buharı distilasyonu ve soxhlet cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir ve kimyasal içerikleri Gaz Kromotografisi (GC-TOF/MS) kullanılarak tespit edilmiştir. Kimyasal içeriği bilinen bu ekstraktlardan 1 mi alınarak, anestezi altındaki tavşanlara katater yardımıyla verilip, tavşanlardan EKG ve spirometre kayıtlan alınmış ve olası etkileri incelenmiştir. Halk arasında kaynatma, bitki çayı ve damıtma gibi çeşitli yöntemlerle elde edilen bu bitki ekstraktlannın hangi dozlarda ve nasıl kullanılması gerektiği tartışılmıştır. Yapılan hayvan deneyleri sonucunda, bu bitkilerin solunumu yavaşlatıcı ve kalp atımını düşürücü ve düzenleyici etkisi olduğu görülmüştür. İnsanlar tarafından da doğru yöntemlerle hazırlanması halinde nefes ve kalp atışı düzenleyici olarak kullanılması tavsiye edilmiştir.
The six species of medicinal plants {Origanum onites, 0. vulgare, Thymbra spicata, Thymus pubescens, T. longicaulis, T. Pseudoouiegioides) were collected from nine different localities of Turkey and were identified according to the literature. The extraction of these plants were made by using soxhlet and steam distillation and their chemical components were determined by using gas chromotography (GC- TOF/MS). 1 ml of the extracts, chemical composition determined, were given to anesthetized rabbit by using feeding tubes. After that, their ECG and spirometrec data were recorded and the possible effects of these extracts were evalueted by statistically analysing these data. The usage of these plants and its dosage were discussed under the different preparation methods such as boiling, distillation and as tea bags. Acording to the data obtained from the animal experiments, these plant extracts decreased and regulated the respiratory system and heart pulse. In this context, it has been suggest that people should consume as drinks by preparing the correct method in order to have a regulatory effects on breath and heart pulse.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1851
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pınar İli.doc4.29 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

100
checked on May 6, 2024

Download(s)

230
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.