Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1880
Title: Leptinin yeni doğan sıçanların testis germ hücrelerine etkisinin ışık mikroskobi düzeyinde incelenmesi
Other Titles: Leptin's effect on testis germ cells of new born rats: a light microscopic study
Authors: Usta, Asiye
Advisors: Gülçin Abban
Keywords: Leptin
Işık Mikroskobi
Light Microscope
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Leptin, 167 aminoasitten oluşmuş bir proteindir. İnsanlarda yiyecek alımı, obezite, enerji dengesinin düzenlenmesinde etkili olduğu gibi, pubertenin başlama sında, hipotalamik pituiter işlevlerin düzenlenmesinde ve insülin direncinde de önemli rol oynamaktadır . Leptin hem kadın hemde erkek üreme sistemleri üzerinde etkilidir. Dişi ob/ob farelerin kısır olması ve bu farelerin sürekli pubertal dönemde bulunma sı leptinin üreme üzerindeki etkisinin ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Leptin seviyesi ve etkisi pubertal dönemden sonra dişi ve erkeklerde farklılık göstermektedir. Kadınlarda östrojen, leptin salınmasını artırırken testosteron azaltmaktadır. Lit eratürde, leptinin erkek üreme organları üzerindeki etkilerinin histolojik olarak değerlendirildiği çalışmaların sayıca az olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle, biz de çalışmamızda, leptinin yeni doğandan puberteye kadar olan dönemde testis germ hücrelerinde oluşturduğu yapısal değişimleri ışık mikroskobik olarak incelemeyi amaçladık. Çalışmamızda yeni doğan erkek sıçanlara doğumun birinci gününden başlayarak 14 gün süreyle leptin uygulandı. Testisler doğumu izleyen 15, 25, 35 ve 45. günlerde çıkarılarak çeşitli histokimyasal boyalarla boyandı ve ışık mikroskobu düzeyinde incelendi. Bu çalışmada testis gelişimi açısından leptin uygulanan gruplarla kontrol grupları arasında organın işlevini değiştirebilecek önemli bir bulguya rastlanmadı. En belirgin farklılığın 35 ve 45. günlerde olduğu saptandı. Kontrol grupları ile karşılaştırıldığında, 35 günlük deney grubunda seminifer tübül duvarında spermatogonyum, spermatosit I ve II’lerin yanısıra erken tipte spermatidlerde vardı. Kırkbeş günlük deney grubunda ise k ontrolden farklı olarak geç tipte spermatid ve spermiumada rastlandı. Sonuç olarak, leptinin testislerin erken gelişmesinde çok da önemli bir katkısının olmadığı histolojik olarak gözlemlenmiştir. Bulgularımız, leptinin puberteyi normelden daha önceye çe kebileceğini düşündürmemektedir.
Leptin is as a 167- amino acid protein. At humans food intake have an important role on obesity and energy expenditure, also it is important on regulation of hypothalamic –pituitary– gonadal axis, onset of puberty have important role too. Leptin has important role on both males and females reproductive system. The ob/ob (obese)female rats which are infertile and this rats are always in pubertal term,and this condition shows leptin’s effects on reproductive is so important on it. Leptin level rises on females and males after the term of puberty may trigger the onset of puberty. Leptin level gets different value at male and female after puberty. Whereas eastrogen is increase secretion of leptin, and decrea se the testosteron. Nevertheless the effect mechanism of leptin in pubertal term and reproductive system of males in letarature is completely unknown. So we want to investigate structural differences in testis germ cell caused by leptin from newborn until puberty like light microscobic. In this study leptin is applied to the newborn male rate from first day of birth for fourteen days. The testises are taken out 15 th., 25th., 35th. and 45th. days after birthday and they are stained with various histochemic al dyes and they examined with light microscope. In this study no differences could find on the developments of testis between the experiment and control groups. In this study the most definite differences were detected in 35th. and 45th. days. In the 35th. days experiment group spermatogonium, spermatosit I and II, early spermatid was observed together at seminifer tubul wall. In the 45 th. days experiment group delayed different type spermatid and spermium has been found different from control. In our study leptin’s structural behaviour has not very important additions in early development of testises. In the lights of our result puberty can not be pulled early than normal by leptins.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1880
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Asiye Usta.pdf14.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 27, 2024

Download(s)

4
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.