Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1885
Title: Kronik boyun ağrılı hastalarda fonoforez uygulamasının etkinliği
Other Titles: The effectiveness of phonophoresis in patients with chronic neck pain
Authors: Oymak, Ayşe Nur
Advisors: Ummuhan Baş Aslan
Keywords: Boyun Ağrısı
Fonoforez
Ultrason
Etkinlik
Neck Pain
Phonophoresis
Ultrasound
Efficacy
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kronik boyun ağrılı hastalarda fonoforez uygulamasının etkinliği daha önce yapılan çalışmalarda araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı kronik boyun ağrılı hastalarda fonoforez (FF) ve ultrason (US) uygulamalarının etkilerini göstermektir. Yaşları 25-65 arasında değişen toplam 55 hasta (48 kadın, 7 erkek) randomize olarak iki gruba (US ve FF) ayrılmıştır. Her iki tedavi grubuna hot pack, TENS, masaj, egzersiz tedavisi ve hastalar için tavsiyeleri içeren kombine tedavi programı uygulanmıştır. Bu programa ilave olarak FF grubuna fonoforez, US grubuna ultrason uygulanmıştır. Hastalar 3 hafta içinde 14 kez tedaviye alınmışlardır. Ağrı, kas spazmı, fonksiyonel kapasite, yaşam kalitesi ve eklem hareket açıklığı değerlendirmeleri tedavi öncesinde ve sonrasında tekrar edilmiştir. Her iki grupta da tedavi programı sonrasında ağrı, kas spazmı, fonksiyonel kapasite, yaşam kalitesi ve eklem hareket açıklığı bakımından iyileşme kaydedilmiştir (p<0.05). Gruplar karşılaştırıldığında ise FF ve US grupları arasında fark bulunmamıştır( p>0.05). Bu çalışmanın sonuçları kronik boyun ağrılı hastalarda kombine tedavi programının ağrı, kas spazmı, fonksiyonel kapasite, yaşam kalitesi ve eklem hareket açıklığı üzerine pozitif etkisinin olduğunu göstermektedir. Fakat uygulamaların birbirine üstünlüğü yoktur.
The effect of phonophoresis for patients with chronic neck pain has not been investigated in earlier studies. The aim of this study was to compare the effects of phonophoresis (PH) and ultrasound (US) applications in patients with choronic neck pain. A total of 55 patients (48 females, 7 males) aged between 25 to 65 years were randomly divided into two groups; PH and US. The patients in both groups received a combined treatment programme, including hotpack, TENS, massage, exercise treatments and recommendations for patient. While PH group received phonophoresis, US group received ultrasound therapy and combined treatment programme. The patients were treated 14 times for three weeks. Subjective pain, muscle spasm, disability, quality of life and range of motion were measured at baseline and after the treatment programmes. In both groups; pain, muscle spasm, disability, quality of life and range of motion scores improved after the treatment programme (p<0.05). When we compared the groups; no significant differences between PH and US groups were found (p>0.05).The results of this study show that combined treatment programme has positive effects on pain, muscle spasm, disability, quality of life and range of motion in patients with chronic neck pain. However, there is no superiority on each other.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1885
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşe Nur Oymak.doc10.92 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 27, 2024

Download(s)

374
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.