Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1888
Title: 12-15 yaş grubunda direkt ve indirekt sefalometrik ölçümlerin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of direct and indirect cephalometric measurements in the age group 12-15 years
Authors: Hasusta, Ayten
Advisors: Ilgaz Akdoğan
Keywords: İndirekt Sefalometrik Ölçümler
Indirect Cephalometric Measurements
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Sefalometri, baş ve yüz boyutlarının ölçülmesidir. Bu ölçümler, baş ve yüz üzerinden direkt olarak yapılabileceği gibi röntgen filmleri üzerinden indirekt olarak yapılabilir (1). Çalışmamızda, ortodontik teşhis ve tedavi planlamasının yapılabildiği sağlıklı 12-15 yaş grubunda yüz üzerinde yapılan direkt ve indirekt ölçümler arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışma, Denizli ilinde muayene ve tedavi için diş polikliniklerine başvuran 12-15 yaşındaki gönüllü 65 (erkek=30, kadın=35) kişi üzerinde gerçekleştirildi. Bu kişilerde, yüz üzerinden direkt ve indirekt sefalometrik ölçümler yapıldı. Direkt ölçümler milimetrik kumpas ile direkt vissero kranium üzerinde belirlenen antropolojik noktalar üzerinde gerçekleştirildi. İndirekt ölçümler (uzunluk ve açı ölçümleri), aynı bireylerden çekilen lateral sefalogramlar üzerinden belirlenen antropolojik noktalar ve düzlemler üzerinde milimetrik pergel, milimetrik cetvel ve gönye (açı ölçer) ile yapıldı. Çalışmamızda belirlenen noktalar arası uzunlukların aynı kişide direkt ile indirekt ölçümler ve açı değerleri karşılaştırıldığında aralarında güçlü korelasyonlar bulunmuştur. Direkt ve indirekt ölçümler arasında en yüksek korelasyon yüz yüksekliğinde tespit edilmiştir (r=0.886**). Direkt ölçümler ile açı değerleri karşılaştırıldığında en yüksek korelasyon, erkeklerde direkt ölçümler ile FMA açısı arasında bulunmuştur. Tüm parametreler için elde edilen korelasyonlar değerlendirilerek uygun regresyon formülleri oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar, teşhis ve tedavi planlaması sırasında uygulayıcı ve araştırmacılara yararlanabileceği veriler sunmaktadır.
Cephalometry is measuring head and face dimensions. These measurements could be done either directly from head and face or indirectly from radiography (1). In this study, we aimed to understand the relationship between the direct and indirect face measurements of 12-15 age group healty teenagers whose orhodontical diagnosis and treatment can be done. This study has been done in Denizli, on 65 voluntered 12-15 years old teenagers (male: 30, female: 35) who came to dental clinics for consultation and treatment. We made direct and indirect facial measurements on them. Direct measurements has been done over anthropologic points which are determined on milimetric kumpas and direct vissero kranium. Indirect measurements (lenght and angle measurements) have been done over points and plane on different lateral sefalograms from same person by using milimetric compasses, milimetric ruler and t-square. In this study, we found strong correlations between same persons direct and indirect measurements and angle values when we looked at the determined points and their lenght to each other. We found highest correlation (r=0.886**) between the direct and indirect measurements of face height . When we compare direct and indirect measurements, the highest correlation found in males direct measurements and FMA Angle. For all the parameters, every founded correlation has been evaluated and consistent regression formulas has been made. Our study has important results which other researchers and appliers can benefit.
Description: Bu tez Pamukkale Üniversitesi Senatosunun 14 Nisan 1999 tarihindeki (99/02) toplantısında kabul edilen "Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora ve Yüksek lisans Tezleri Yazım ve Basım Yönergesi" ne uygun olarak hazırlanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1888
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayten Hasusta.pdf2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

228
checked on May 6, 2024

Download(s)

184
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.