Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1890
Title: Sağlıklı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerin pulmoner fonksiyon, fiziksel fonksiyon, yaşam kalitesi, depresif semptomlar ve kognitif yetenekler açısından karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of pulmonary function, physical function, quality of life, deppressive symptoms and cognitive abilities between patients with chronic obstructive pulmonary disease and healthy subjects
Authors: Taşpınar, Betül
Advisors: Süleyman Gürsoy
Keywords: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Yaşam Kalitesi
Kognitif Yetenekler
Depresyon
Fiziksel Fonksiyon
Solunum Fonksiyon Testleri
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Quality of Life
Cognitive Ability
Depression
Physical Functioning
Pulmonary Function Tests
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), kronik bronşit ve amfizem nedenli, hava akımı obstrüksiyonu ile karakterize, yavaş gelişen ilerleyici ve tüm dünyada önemli mortalite ve morbidite nedeni olan bir hastalıktır ve birçok fonksiyonu etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlıklı ve KOAH olan bireyleri pulmoner fonksiyon, fiziksel fonksiyon, yaşam kalitesi, depresif semptomlar ve kognitif yetenekler açısından karşılaştırmak ve hasta bireylerin sağlıklı bireylere göre etkilenim düzeylerinin belirlenerek uygun tedavi programlarının planlanmasına zemin hazırlamaktır. Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda gerçekleştirilmiştir. Çalışma Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında takip edilen, yaşları 47-81 yıl arasında olan (65.92±8.22) stabil dönemde 50 KOAH’lı olguyla, yaşları 55-83 yıl arasında olan (64.56±6.61) 50 sağlıklı olgu olmak üzere toplam 100 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tüm olguların yaş ortalaması ise 65.24±7.45 yıl olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan tüm olgulara solunum fonksiyon testi, fiziksel performans testi, St. George Solunum Anketi, Beck depresyon skalası ve Mini Mental Test uygulanmıştır. Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlara göre KOAH pulmoner fonksiyonların yanı sıra yaşam kalitesini, fiziksel fonksiyonları, ruh halini ve kognitif fonksiyonları olumsuz yönde etkilemektedir. İstatistiksel olarak karşılaştırıldığında değerlendirilen fonksiyonlar açısından gruplar arasında anlamlı derecede fark bulunmuştur (p=0.0001). Pulmoner rehabilitasyon için fizyoterapi programına alınacak hastaların tedaviye uyumu ve etkin bir tedavi gerçekleşebilmesi için fizyoterapistlerin hastaları tüm bu fonksiyonlar kapsamında değerlendirmeleri ve rehabilitasyon sürecini ona göre planlamaları gerekmektedir.
Chronic Obstructive Pulmonary Disease, caused by chronic bronchitis and emphysema and characterized with air flow obstruction. It is also a progressive disease leading to morbidity and mortality and affects many functions. The aim of this study was to compare pulmonary function, physical function, quality of life, depressive symptoms and cognitive abilities of patients with COPD and healthy subjects, in order to describe how patients affected and to organize the most suitable treatment program. The study was carried out in School of Physical Therapy and Rehabilitation at Pamukkale University. Fifty COPD patients aged between 47-81 years who were followed by Pamukkale University, Medical Faculty, Department of Pulmonary Disease were included in the study. Fifty healthy subjects aged between of 55-83 years participated as controls. The avarage age of all subjects was 65.24±7.45 years. Pulmonary function tests, physical performance test, St. George Respiratory Questionnaire, Beck Depression Questionnaire and Mini Mental Test were used to evaluate all the subjects. The results of this study showed that COPD affects quality of life, physical function, pshychological and cognitive function, beside pulmonary functions. When the results belonging to the groups were compared, there was significant difference between the groups in terms of all measurements (p=0.0001). Therefore; physical therapists should evaluate COPD patients with these functional tests to prepare the most suitable rehabilitation program.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1890
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Betül Taşpınar.doc5.08 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on May 6, 2024

Download(s)

20
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.