Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1894
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDündar, Uğur-
dc.contributor.authorAlemdaroğlu, Utku-
dc.date.accessioned2017-06-15T07:05:16Z-
dc.date.available2017-06-15T07:05:16Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1894-
dc.description.abstractBu araştırma, maksimal oksijen tüketimini belirlemek için kullanılan Bruce, Mekik ve Yo-yo testlerinden formüller yardımıyla elde edilen indirekt VO2maks-tahmin değerleriyle, bu testlerde oksijen analizörü kullanılarak belirlenen direkt VO2maks-ölçüm değerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Denizli ili 1. amatör kümesinde farklı takımlar da futbol oynayan, yaş ortalamaları 21.92 ± 2.58 yıl, boy ortalamaları 176.14 ± 8.55 cm ve vücut ağırlıkları 72.28 ± 6.82 kg olan 14 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Denekler üç gruba ayrılarak ve her grup için en az üç gün arayla ve farklı sıralarla (random olarak) Bruce protokolü (BP) (laboratuarda) Yo-Yo testi ve Mekik testi (MK) (spor salonunda) uygulanmıştır. Çalışma sonucu formüller yardımıyla indirekt olarak hesaplanan VO2maks-tahmin ile direkt olarak ölçülen VO2maks-ölçüm değerleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca üç testten ayrı ayrı elde edilen VO2maks-ölçüm değerleri, KAHmax değerleri, VO2maks-tahmin değerleri ve RER değerleri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar bağımlı gruplarda parametrik test olan tekrarlı ölçümlerde varyans analizi ve iki eş arasındaki farkın önemlilik testi ile yapılmıştır. Yapmış olduğumuz çalışma sonucunda testlerden elde edilen VO2maks-ölçüm değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı fark göstermediği (p>0.05), çalışmada deneklerin üç test sonucunda ulaştıkları en yüksek kalp atım hızı ve 220-yaş formülü kullanılarak hesaplanan KAHmaks değerlerinin arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Her üç test sonunda elde edilen VO2maks-tahmin değerleri ile VO2maks-ölçüm değerlerinin karşılaştırılması sonucu Yo-Yo ve Mekik testi için tahmin ve ölçüm değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark çıkarken (p<0.05) Bruce testinde elde edilen değerler arasında anlamlı fark ortaya çıkmamıştır. Sonuç olarak Oksijen analizörü yardımıyla VO2maks belirlenmesinde ve KAHmaks belirlenmesinde bu üç test protokolü birbirlerinin yerine kullanılabilir ancak futbol oyuncularında aerobik kapasiteyi belirlemek için oksijen analizörü kullanılması gerektiği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to compare VO2max- predict from the Shutle Run Test (SR), Yo-Yo Test and Bruce protocol (BP) with VO2max-measured by using an oxygen analyser. Fourteen amateur soccer players ( 21.92 ± 2.58 age, 176.14 ± 8.55 cm 72.28 ± 6.82 kg) playing in different teams in Denizli amateur league voluntered for the study. All players were seperated into three groups and the SR, Yo-Yo and BP tests were applied randomly for each group. At the end of the study, indirectly predicted VO2maks and directy measured VO2max was conmpared by using three different equations. Also, the results of VO2max-measured, RER and HR max in three tests were compared eachother. Comparasions were made by using ANOVA and Student t tests. No significant differences were found between measured VO2max and HRmax in t tests (p>0.05) and, while significant differences were found between VO2max-measured and VO2max-estimaded among two field tests (p<0.05) no significant difference was found amang the Bruce test .This study concludes that it is necessary to use ergospirometry to accurately estimate aerobic-capacity in soccer players.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVO2maksen_US
dc.subjectKahmaksen_US
dc.subjectAerobik Kapasiteen_US
dc.subjectMekik Testien_US
dc.subjectBruce Protokolüen_US
dc.subjectYo-Yo Testien_US
dc.subjectVO2maxen_US
dc.subjectHR Maxen_US
dc.subjectAerobic Capacityen_US
dc.subjectBip Testen_US
dc.titleAerobik kapasitenin belirlenmesinde kullanılan saha ve laboratuvar testlerinin karşılaştırmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of field and laboratory tests used to evaluate aerobic capacityen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid157034-
dc.authorid52672-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid248420en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept18.03. Coach Training-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Utku Alemdaroğlu.pdf1.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

466
checked on May 27, 2024

Download(s)

4,170
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.