Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1900
Title: Spr yöntemi ile hb d-los angeles'ın gen düzeyinde tanısı
Other Titles: Spr based dıagnosıs of hb d-los angeles at gene level
Authors: Ayada, Ceylan
Advisors: Ayfer Atalay
Keywords: Anormal Hemoglobinler
SPR Spektroskopisi
Mutasyon Analizi
Hb D-Los Angeles
Abnormal Hemoglobins
SPR Spectroscopy
Mutation Analysis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Anormal hemoglobinler ve talasemiler, ülkemizde ve dünyada rastlanan en önemli kalıtsal sorunlardan birini oluşturmaktadır. Bu sorun gen kaynaklı olduğu için, hasta bireylerin doğmasını önlemek amacıyla evlilik öncesi tarama çalışmaları yapılmaktadır. Denizli yöresinde yapılan evlilik öncesi tarama çalışmalarında çeşitli anormal hemoglobin türlerinin varlığı saptanmıştır. Yöremizde Hb G-Coushatta, Hb D-Los Angeles türü anormal hemoglobinler beklenenden daha yüksek oranda bulunmaktadır. Bu hemoglobin türleri, evlilik öncesi tarama ve tanımlama çalışmalarında Hb S ile sıklıkla karıştırılabilmektedir. SPR spektroskopisi, birbiri ile ilişkili moleküller arasındaki etkileşimin incelenebilmesinde, radyoaktif yada non-radyoaktif madde gibi herhangi bir işaretleyiciye gereksinim duyulmaksızın biyofiziksel çalışmaların yapılabilmesini sağlayan gerçek zamanlı bir biyosensör türüdür. Bu tez çalışmasında, anormal bir hemoglobin olan Hb D-Los Angeles model olarak kullanılıp, SPR yöntemi ile gen düzeyinde tanısının yapılması amaçlanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda SPR spektroskopisinin, anormal hemoglobinlerin hızlı ve ucuz tanısına yönelik aday bir yöntem olduğu belirlenmiştir.
Abnormal hemoglobins and thalassemias are one of the most important genetic diseases observed in the world population as well as in Turkey. Since the problem is in genetic level, premarital screening programs are necessary for the prevention of these diseases leading to prenatal diagnostic approaches. In Denizli province of Turkey, many different abnormal hemoglobins, especially Hb D-Los Angeles, Hb G-Coushatta and Hb S are observed in premarital screening program. The molecular diagnosis of these abnormal hemoglobins has some difficulties due to their similar electrophoretic and chromatographic properties. SPR spectroscopy is a real-time biosensor which does not require any labelling system for the identification of biologically interacting molecules. The aim of this thesis is to diagnose the Hb D-Los Angeles mutation at gene level by using SPR approach. According to our results, SPR approach merits for the molecular detection of abnormal hemoglobins in premarital screening programs as a quick and cheap testing system.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1900
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceylan Ayada.doc2.63 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 27, 2024

Download(s)

66
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.