Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1905
Title: Serebral palsili çocuklarda nörogelişimsel tedavi (BOBATH tedavisi) yaklaşımı'nın postüral kontrol ve denge üzerine etkisi
Other Titles: Effectiveness of neurodevelopmental treatment (BOBATH CONCEPT) on postural control and balance in cerebral palsied children
Authors: Tekin, Fatih
Advisors: Erdoğan Kavlak
Keywords: Serebral Palsi
Postüral Kontrol
Denge
Bobath Tedavisi
Cerebral Palsy
Postural Control
Balance
Bobath Concept
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, diparetik veya hemiparetik Serebral Palsili çocuklarda, 8 haftalık Nörogelişimsel Tedavi (NDT) tabanlı yoğun postüral kontrol ve denge eğitiminin postüral kontrol ve denge üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya 15 SP'li çocuk dahil edildi. Tüm katılımcılar Denizli Yağmur Çocukları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden toplandı. SP'li çocukları değerlendirmek için Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi ve Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü-88 kullanıldı. Denge yeteneği 1 Dakika Yürüme Testi (1DYT), Modifiye Kalk ve Yürü Testi (MKYT) ve Pediatrik Denge Skalası (PDS) kullanılarak değerlendirildi. SP'li çocukların günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığını değerlendirmek için Çocuklar İçin Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (WeeFIM) kullanıldı. Postüral kontrol ise Oturmada Postüral Kontrol Ölçümü (SPCM) ile değerlendirildi. SP'li çocuklara 8 haftalık NDT tabanlı yoğun postüral kontrol ve denge eğitimi haftada 2 gün, günde 60 dakikalık tek seans halinde uygulandı. Tüm katılımcılar tedavi programından önce ve sonra olmak üzere iki kez değerlendirildi. Tedavi programından sonra tüm katılımcılar kaba motor fonksiyon becerilerinde istatistiksel olarak anlamlı gelişmeler gösterdi (p<0,01). Ayrıca 1DYT, MKYT, PDS ve WeeFIM sonuçlarında da istatistiksel olarak anlamlı gelişmeler görüldü. Tedavi sonrasında SPCM-Vücut Dizilimi ve SPCM-Fonksiyon skorları tedavi öncesine kıyasla arttı (p<0,01). Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar 8 haftalık NDT tabanlı yoğun postüral kontrol ve denge eğitiminin, diparetik veya hemiparetik SP'li çocuklarda postüral kontrol ve dengeyi geliştirerek fonksiyonel motor seviye ve fonksiyonel bağımsızlığı geliştirmede etkili bir yaklaşım olduğunu gösterir.
The aim of this study was to show the effects of an 8-week Neurodevelopmental Treatment (NDT) on postural control and balance in diparetic or hemiparetic Cerebral Palsied children (CPC). 15 CPC (aged 5-15 yrs) were included in this study. All participants recruited from Denizli Yağmur Çocukları Special Education and Rehabilitation Center. The Gross Motor Function Classification System and the Gross Motor Function Measure were used to evaluate the CPC. Balance ability was assessed using by a 1-Min. Walking Test (1MWT), Modified Timed Up and Go Test, and Pediatric Balance Scale. Functional Independence Measure for Children (WeeFIM) was used to evaluate the independence in terms of daily living activities of the CPC. Postural control was assessed using by Seated Postural Control Measure (SPCM). An 8-week NDT based intensive postural control and balance training was applied to the CPC in one session (60 min.) 2 days in a week. All participants were evalutated twice (before and after the treatment program). After the treatment program, all participants showed statistically significant improvements in terms of gross motor function (p<0,01). They also showed statistically significant improvements about 1MWT, MTUGT, PBS, and WeeFIM (p<0,01). SPCM-Alignment and SPCM-Function scores increased after the treatment program compared to before treatment (p<0,01). The results obtained from this study indicate that an 8-week NDT based intensive postural control and balance training is an effective approach in order to improve functional motor level and functional independency improving postural control and balance diparetic or hemiparetic CPC.
Description: Bu çalışma, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) tarafından desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1905
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatih Tekin.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

692
checked on May 27, 2024

Download(s)

4,776
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.