Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1910
Title: Farklı yaş gruplarında bel ağrısı olan bireylerin ağrı, depresyon ve yaşam kalitesi açısından sağlıklı bireylerle karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of pain intensity, depressive symptoms and quality of life between patients with low back pain and healthy subjects
Authors: Uğur Cavlak
Aktaş, Hatice
Keywords: Bel Ağrısı
Depresyon
Özürlülük
Yaşam Kalitesi
Low Back Pain
Depression
Disability
Quality of Life
Issue Date: Dec-2007
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, farklı yaş gruplarındaki kronik bel ağrısı olan hastalar ile sağlıklı bireyleri ağrı, emosyonel durum, özürlülük düzeyi ve yaşam kalitesi açısından karşılaştırmak ve yaşın etkisini belirlemektir. Çalışmaya 150 olgu katılmıştır. Olgular 50-65 yaş (1. grup), 20-49 yaş (2. grup) ve 20-43 yaş kontrol grubu (3. grup) olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Her bir grupta 50 olgu değerlendirilmiştir. 1. ve 2. grup olguları kronik bel ağrılı hastalardan, 3.grup olguları ise sağlıklı bireylerden oluşmuştur. Tüm olguların sosyo-demografik verileri kaydedilmiştir. Hastaların ağrı şiddetleri Vizüel Analog Skala (VAS) ile değerlendirilmiştir. Olguların emosyonel statülerini değerlendirmek için Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) ölçeği kullanılmıştır. Oswestry Disability Index (ODI) ile olguların özürlülük düzeyleri incelenmiştir. Yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla Kısa Form 36 (KF-36) kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, gruplar arasında VAS, HAD-Anksiyete ve Depresyon, ODI ve KF-36 skorları açısından anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir (P?0.0001). 1. gruptaki olguların ağrı şiddeti, anksiyete / depresyon skorları ve özürlülük düzeylerinin 2. grup ve sağlıklı kontrollere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ancak yaşam kaliteleri daha düşüktür (P?0.0001). Sonuç olarak, kronik bel ağrılı olguların yaşları arttıkça ağrı şiddeti, depresif semptomları, özürlülük düzeyleri artmakta, yaşam kaliteleri ise azalmaktadır. Bu nedenle fizyoterapistler kronik bel ağrısı olan hastaları değerlendirirken, sadece fiziksel fonksiyonları değil aynı zamanda emosyonel statü, özürlülük düzeyi ve yaşam kalitesini de değerlendirmelidirler.
The aims of this study are (1) to compare patients with chronic low back pain and healthy controls in terms of pain intensity, emotional status, disability level, and quality of life and (2) to show the effects of aging on the outcome measures of the study. One hundred and fifty participants 20-65 years of age at baseline were included in the study. The subjects were divided into three groups as follows; 50 patients 50-65 years of age (first group); 50 patients 20-49 years of age (second group); 50 healthy controls 20-43 years of age (third group). Socio-demographics belonging to the subjects were recorded. Pain intensity of patients with chronic low back pain was measured using a Visual Analog Scale (VAS). The Hospital Anxiety- Depression (HAD) questionnaire was used to describe emotional status of all the subjects. The Oswestry Disability Index (ODI) and the Short Form ? 36 (SF-36) were also used to evaluate and compare the three groups. The results of this study showed that there were significant differences in terms of VAS, HAD, ODI and SF-36 scores among the three groups (p? 0.0001). It was also found that the patients in the first group had highest scores in terms of pain intensity, emotional status and disability level compared to the patients in the second group and healthy controls; however, they had lowest score in quality of life measurement (p? 0.0001). In brief, increased age leads to increased pain intensity, disability level, and depressive symptoms and to decreased quality of life of the patients with chronic low back pain. Therefore; physical therapists should evaluate not only physical functioning but also emotional status and quality of life of patients with chronic low back pain.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1910
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Aktaş.pdf507.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.