Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1915
Title: Elektrik stimülasyonu ve izometrik egzersizin sağlıklı quadrıceps femoris kasının izokinetik kuvvetine etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of effects of electrical stimulation and isometric exercises on isikinetic strength in healthy quadriceps femoris muscle
Authors: Baskan, Emre
Advisors: Uğur Cavlak
Keywords: M.Quadriceps Femoris
Elektrik Stimülasyonu
İzometrik Egzersiz
İzokinetik Test
Kuvvet
Endurans
Electrical Stimulation
Isometrical Exercises
Isokinetic Testing
Strength
Endurance
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırmamızın amacı sağlıklı quadriceps femoris kasında izometrik egzersiz ve elektrik stimülasyon tekniklerinin izokinetik kuvvet üzerine etkilerini saptamak ve karşılaştırmaktır. Çalışmamıza 18-25 yaşları arasında, 20 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Olgular elektrik stimülasyonu grubu (Grup I) (n=10) ve maksimal istemli izometrik egzersiz grubu (Grup II) (n=10) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Olgulara 6 hafta boyunca haftada 3 gün, 10 tekrarlı, 10sn kontraksiyon ve 50sn dinlenme aralıklı maksimal izometrik egzersiz ve elektrik stimülasyonu programı uygulanmıştır. Tüm olgular kuvvet eğitimi öncesi ve sonrası değerlendirilmişlerdir. Olgular antropometrik ölçüm, sabit ağırlıkla çalışma tekrarı (10p), basamak çıkma, eğimli çömelme (25°), tek ayak üzerinde öne sıçrama testi ve izokinetik ölçümler [peak torque, work per repetition, initial peak torque, fatigue index, total work done, %BW] ile değerlendirilmiştir. Kuvvet eğitimi sonrası her iki grupta performans testleri ve izokinetik testlerde anlamlı değişiklikler saptanmıştır (p<0.05). Elektrik stimülasyonu uygulanan grup I olgularında quadriceps femoris kas hipertrofisi saptanmıştır (p<0.05). Gruplar karşılaştırıldığında, her iki grupta kuvvet ve performans artışı saptanmasına rağmen, grupların birbirine göre üstün olmadığı tespit edilmiştir. (p>0.05) Elde ettiğimiz sonuçlar sağlıklı quadriceps femoris kasına uygulanan elektrik stimülasyonu ve maksimal istemli izometrik kontraksiyon ile kuvvet eğitiminin kas kuvveti, enduransı ve izokinetik paremetrelerinde artışa yol açtığını göstermektedir. Gruplarda saptanan kuvvet ve endurans artışına rağmen bir tekniğin diğerine göre daha üstün sonuç vermemesi, kas kuvvetini arttırmak için her iki tekniğin de kullanılabileceği sonucunu doğurmaktadır. Sonuç olarak, elektrik stimülasyonu ve maksimal istemli izometrik egzersiz, izokinetik dinamometrelerin bulunmadığı kliniklerde izokinetik kuvvet artışı sağlamak için alternatif olabilir.
The purposes of this study were (1) to investigate and (2) to compare effects of isometric exercises and electrical stimulation on isokinetic strength for healthy quadriceps femoris muscle. Twenty healthy volunteers (range, 20-25; mean age, 20.9±1.1 yr) participated in the study. All participants were divided into two groups (Group I and Group II). Each group consisted of 10 subjects. While Group I received electrical stimulation with Russian current, Group II trained with maximal volunteer isometric exercises (10s contraction and 50 s relaxing periods with 10 repetitions) for three days per a week for six weeks. Before and after the training program, each subject was evaluated using the following tests; anthropometrical measurements, fixed weight repetition, step-up, decline squat, single leg hop, and isokinetic assessments (peak torque, work per repetition, initial peak torque, fatigue index, total work done, %BW). After a 6-week training program, significant differences in terms of physical functioning and isokinetic parameters in the two groups were found (p<0.05). In other saying, physical functioning and isokinetic strength of quadriceps femoris muscle were seen to be increased in two group after training programs (p<0.05). There were no significant differences between the groups (p>0.05). Quadriceps femoris hypertrophy was only found in electrical stimulation group (p<0.05). The results obtained from this study show that the two strengthening techniques just used in the study can be used to improve muscle strength, performance and isokinetic parameters in healthy quadriceps femoris muscle (p<0.05). But, there is no superiority on each other. In conclusion, these results indicate that electrical stimulation and maximal volunteer isometric exercises can be used to increase isokinetic strength as an alternative for isokinetic dynamometer in clinical setting.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1915
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emre Baskan dr.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

684
checked on May 27, 2024

Download(s)

282
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.