Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1919
Title: Yıldızlar kategorisi erkek güreşçilerde denetim odağı, benlik saygısı ve başarı ilişkisi: Ege bölgesi yıldızlar ligi örneği
Other Titles: The relationship between locus of control, self-esteem and success in cadet male wrestlers: The sample of Aegean region league of cadet
Authors: Gencer, Eylem
Advisors: Osman Göde
Keywords: Denetim Odağı
Benlik Saygısı
Başarı
Locus of Control
Self-Esteem
Success
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, yıldızlar kategorisi erkek güreşçilerde denetim odağı, benlik saygısı ve başarı ilişkisini araştırmak, yıldızlar kategorisindeki güreşçilerin başarı ve başarısızlıklarını etkileyen nedenlerin tartışılmasına bilimsel yaklaşımlarla açıklama getirebilmektir. Araştırmanın evrenini ve örneklemini 2007–2008 eğitim-öğretim yılında, yıldızlar kategorisi deplasmanlı güreş ligine katılan 7 (yedi) Ege Bölgesi güreş kulübünden 1990–1994 doğumlu toplam 89 erkek güreş sporcusu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Rotter’ in (1966) içsellik-dışsallık skalasına dayanılarak Tannenbaum ve Weingarten (1984) tarafından spora özgü bir biçimde geliştirilen, Hasırcı (1990) tarafından Türkçe’ ye uyarlanıp geçerlik ve güvenirliği yapılan bireysel sporlar için Sporda Başarı Sorumluluğu Ölçeği (SBSÖ), 1963 yılında Rosenberg tarafından geliştirilen, ülkemizde 1985 yılında Dr. Çuhadaroğlu tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, ayrıca sporcu ve antrenör bilgi formları kullanılmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi, bağımsız örneklemlerde t testi, korelasyon analizi, Tukey-b anlamlılık testi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Başarılı sporcular ile başarısız sporcuların denetim odağı ve benlik saygısı puanları arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Sporcuların denetim odağı ile benlik saygıları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Sporcuların denetim odağı puanları, bağımsız değişkenlerden sporcunun yaşı, kardeş sayısı, yarışmacı yılı, antrenman gün sayısı, Türkiye genelinde kendini başarılı görme durumu, yaptığı spor dalından memnun olma düzeyi, yıl içindeki performansı, branşına olan ilgi düzeyi, antrenmanlara devam durumu, takım arkadaşları ve çevresine uyumu ve antrenörüne karşı tutumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05). Sporcuların denetim odağı puanları gelir düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Sporcuların benlik saygısı puanları, bağımsız değişkenlerden sporcunun yaşı, gelir düzeyi, yarışmacı yılı, antrenman gün sayısı, Türkiye genelinde kendini başarılı görme durumu, yaptığı spor dalından memnun olma düzeyi, yıl içindeki performansı, branşına olan ilgi düzeyi, antrenmanlara devam durumu, takım arkadaşları ve çevresine uyumu ve antrenörüne karşı tutumuna göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05). Sporcuların benlik saygısı puanları kardeş sayısına göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). Güreş kulüpleri arasında SBSÖ puanları açısından anlamlı farklılıklar vardır (p<0.05).
The purpose of this study is to research the relationship between locus of control, self-esteem and success in cadet male wrestlers and determine the reasons of cadet wrestlers’ success and failure. The sample of the research consists of 89 wrestlers born in 1990–1994 from 7 (seven) Aegean wrestling club that participated cadet wrestling league in 2007-2008. Wingate Sport Achievement Responsibility Scale, that was developed by Tannenbaum and Weingarten (1984) and adapted to Turkish by Hasırcı (1990), Rosenberg Self-Esteem Scale that was developed by Rosenberg (1963), and adapted to Turkish by Çuhadaroğlu (1985), athlete information form, trainer information form were used to gather the data. The data were analyzed by using the techniques such as one way Anova, independent samples t test, tukey-b, bivariate correlation. The results are below; There are no significant differences between successful and unsuccessful wrestlers according to locus of control and self-esteem points (p>0.05). There are no significant differences in wrestlers’ locus of control points according to independent variables such as age, number of brother/sister, competitor year, number of training day, the level of feeling himself successful or unsuccessful in Turkey, performance, interest to sport, continuance to training, adaptation to team friends, attitude to trainer (p>0.05). There are significant differences in locus of control points according to income (p<0.05). There are no significant differences in wrestlers’ self-esteem points according to independent variables such as age, income, competitor year, number of training day, the level of feeling himself successful or unsuccessful in Turkey, performance, interest to sport, continuance to training, adaptation to team friends, attitude to trainer do not effect their higher-lower self-esteem (p>0.05). There are significant differences in self-esteem points according to number of brother/sister (p<0.05). There are significant differences between wrestling clubs according to WSARS points (p<0.05).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1919
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eylem Gencer.doc1.87 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

20
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.