Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1929
Title: Deneysel akut penisilin epilepsisi modelinde orexin A ve oreksin B'nin etkileri
Other Titles: Effects of orexin A and orexin B in experimental acute penicilline epilepsy
Authors: Osman Genç
Erken, Haydar Ali
Keywords: Fizyoloji
Physiology
Epilepsi
Epilepsy
Issue Date: 2004
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Epilepsi, santral sinir sistemi (SSS)' nin bir kısmının veya tümünün denetlenemeyen aşırı aktivasyonu ile karakterize bir tablodur ve en yaygın nörolojik hastalıklardan biridir. Oreksinler son yıllarda, sıçan lateral hipotalamusundan izole edilen nöropeptitlerdir. Oreksinlerin, SSS' ndeki uyarıcı etkileri dikkat çekmektedir. Biz de çalışmamızda, penisilin G ile akut epilepsi modeli oluşturulmuş sıçanlarda, öreksin A ile öreksin B' nin; EEG güç spektrumu üzerinde oluşturacağı değişimleri incelemeyi amaçladık. Çalışmamızda her grupta 5 adet olmak üzere toplam 55 adet, 217+17 g ağırlığında Wistar Albino erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar ketamin/xylasin anestezisi altında stereotaksi cihazına yerleştirildi. Bilgisayar sistemli poligraf (Powerl_ab/8SP, Avustralya) ile normal EEG çekimi yapıldı. Daha sonra 500 IU penisillin G, hamilton mikroenjektörü ile bregmadan; 0.25 lateral, 0.70 anterior ve 0.20 vertikal koordinatlarında intrakortikal olarak verildi. Akut penisilin epilepsisi modeli oluştuktan sonra, oreksinler sıçanlara intrakortikal (i.e.) ve intraperitoneal (ip.) olmak üzere iki farklı yoldan, iki farklı dozda (100 ve 200 pmol i.e.; 10 ve 15 pg/kg ip.) verildi. Ayrıca kontrol, i.e. ve i.p. sham grubu çalışıldı. Sıçanlara öreksin B verildikten sonra 210 dk. bipolar EEG kaydı alındı. Elde edilen EEG traselerinden seçilen kayıtlar, poligraf cihazının spektral analiz programına aktarıldı. Yapılan spektral analiz sonuçları SPSS paket programına yüklenerek gruplar arası farklılık için One Way ANOVA ve Post Hoc Tukey testi ile analiz edildi. Öreksin A' nin i.e. 100 pmol, i.e. 200 pmol, i.p. 10 pg/kg ve öreksin B' nin i.e. 100 pmol, i.e. 200 pmol, i.p. 15 pg/kg doz gruplarında, ortalama spektral güç değerlerinde, penisilin öncesi ile; öreksin B sonrası istatistiksel olarak anlamlı artış gözlenmiştir. Öreksin A' nın i.p. 15 pg/kg, öreksin B' nin i.p.10 |jg/kg doz grubunda ve ayrıca kontrol, i.e. sham, i.p. sham gruplarında spektral güç değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış bulunmamıştır. Deneysel akut penisilin epilepsisi oluşturulmuş sıçanlarda oreksinler; EEG güç spektrumunda artışa, epileptik nöbet oluşumuna ve/veya varolan nöbetin şiddetlenmesine neden olmaktadır.
Epilepsy is one of the most prevalent neurological disease characterized by parsial or generalize excessive uncontrollable activation of central nervous system (CNS). Orexins are neropeptides which was isolated from the lateral hypothalamus of rat in last years. The stimulant effects of orexins in the CNS attracted attention. In our study it was aimed to investigate the effects of orexin A and orexin B on the EEG power spectrum in the rat model of acute penicillin-induced epilepsy. In our study, 55 Wistar Albino male rats (the average weight of 217+17 g) (n=5 for each group), as were used. Rats which anaesthetized with ketamine/xylasin were placed in stereotaxi apparatus. Normal EEG recording was made with polygraph ( with data acqusition system) (Powerl_ap/8SP, Avustralya).After these process, intracortical (from bregma: 0.25 lateral; 0.70 anterior and 0.20 vertical) application of 500 I U penicillin G with Hamilton microinjector were carried out. After construction of the rat model of acute penicillin-induced epilepsy, orexins were applied with two different route as intracortical (i.c) (100 and 200 pmol i.c) and intraperitoneal (i.p) (10 and 15 ug/kg). We also studied control and sham groups. After orexins applications, bipolar EEG recording was made for 210 minute. Elected EEG traces were transfered into the spectral analyse programme of polygraph. Using SPSS packed programme, differences between groups were analysed with one way ANOVA and Post Hoc Tukey tests. The i.c. dosages of orexin A(100 and 200 pmol) and orexin B (100 and 200 pmol) and the i.p. 15 ug/kg dose of orexin B significantly increased the spectral 90 power values with respect to values which recorded before the penicillin applications. On the other hand, in the groups of the i.p. 15 ug/kg dose of orexin A and the i.p. 10 ug/kg dose of orexin B and also in the groups of control, i.e. sham, i.p.sham statisticly significant increase were not found in the spectral power values. In the rat model of acute penicillin-induced epilepsy, orexins induces increase in the EEG power spectrum. They also induce epilepsy formation and/or increase the intensity of formerly formed epilepsy.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1929
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haydar Ali Erken.DOC29.42 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.