Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1931
Title: Farklı şiddette uygulanan direnç antrenmanlarının oksidatif stres ve biyokimyasal parametrelere etkisinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison effects of resistance exercise training performed at different intensities on oxidative stress and biochemical parameters
Authors: Süleyman Demir
Çakır, Hayriye
Keywords: Oksidatif Stres
Direnç Antrenmanı
Anaerobik Egzersiz
İndirgenmiş Glutatyon (GSH)
Malondialdehid (MDA)
Demir (Fe)
Doymamış Demir Bağlama Kapasitesi (UIBC)
Hemoglobin (Hb)
Kırmızı Kan Hücreleri (RBC)
Oxidative Stress
Resistance Exercise Training
Anaerobic Exercise
Reduced Glutathione (GSH)
Malondialdehyde (MDA)
Iron (Fe)
Unsaturated İron Binding Capacity (UIBC)
Hemoglobin (Hb)
Red Blood Cells (RBC)
Issue Date: Dec-2006
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Anaerobik egzersiz olarak kabul edilen direnç egzersizlerinin oksidatif stres üzerine etkisini inceleyen çalışma sayısının az oluşu dikkatimizi bu konuya yoğunlaştırmamıza neden oldu. Bu araştırmanın amacı; düzenli olarak uygulanan farklı şiddetteki direnç antrenmanlarının oksidatif stres ve biyokimyasal parametrelere etkisinin arşılaştırılmasıdır. Araştırmaya, daha önceden hiç direnç antrenmanı yapmamış 20-28 yaşları arasında 16 sağlıklı erkek gönüllü olarak katılmıştır. Altı haftalık ve altı hareketten oluşan direnç antrenman programına başlamadan önce deneklere hareketler öğretilmiş ve deneklerin bir defada kaldırabildikleri maksimal yük (1RM) Brzycki formülüne göre hesaplanmıştır. Rasgele iki gruba ayrılan denekler; birinci grup 1RM‘nin %70 şiddeti ile 12 tekrar sayısında ve 3 set, setler arasında 90 saniye dinlenerek, ikinci grup 1RM’nin %85 şiddeti ile 6 tekrar sayısında ve 3 set, setler arasında 180 saniye dinlenerek direnç antrenmanlarını uygulamıştır. Birinci haftanın başında, dördüncü ve altıncı haftaların sonunda direnç antrenmanından önce ve sonra olmak üzere deneklerden toplam 6 kez kan alınmıştır. Alınan kan örneklerinde GSH, MDA, Fe, UIBC, Hb ve RBC incelenmiştir. İstirahat durumunda ölçülen GSH enzim aktivitesinin altıncı haftanın sonunda her iki grupta arttığı ancak sadece birinci gruptaki artışın anlamlı olduğu bulunmuştur. Yüzde değişim oranları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. İstirahat durumunda ölçülen MDA seviyesinin dördüncü haftanın sonunda her iki grupta azaldığı ve meydana gelen azalmanın iki grupta anlamlı olduğu bulunmuştur. Yüzde değişim oranları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Fe, UIBC seviyelerinin altıncı hafta her iki grupta direnç antrenmanından hemen sonra arttığı bulunmuştur. Birinci, dördüncü ve altıncı haftalarda Hb ve RBC seviyelerinin her iki grupta direnç antrenmanından hemen sonra artığı fakat sadece birinci gruptaki artışın anlamlı olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak; akut süreçte farklı etkilere neden olsa da, her iki antrenmanın kronik süreçte benzer etkilere neden olduğunu ve düzenli uygulanan direnç antrenmanlarının oksidatif stresi azalttığını söyleyebiliriz.
There are not many studies about the effects of resistance exercise training, considered as anaerobic exercise, on oxidative stress. The aim of this study is to compare the effects of chronic resistance exercise training performed at different intensities on oxidative stress and biochemical parameters. A number of sixteen healthy male subjects between the age of 20 and 28, who had not performed the resistance training or weight lifting before, volunteered to participate to this study. Before starting the study, the subjects were familiarized resistance training including 6 exercises and subject’s one repetition maximum strength (1RM) was determined according to Brzycki formula. The subjects were randomly divided in two groups; the first group performed 3 sets of 12 repetitions at 70% intensity of their predetermined 1RM, with 90 seconds rest between sets, and the second group performed 3 sets of 6 repetitions at 85% intensity of their predetermined 1RM, with 180 seconds rest between sets. All subjects performed the resistance training three times weekly on nonconsecutive days for six weeks. The blood samples were obtained before the resistance training and immediately after the resistance training at the beginning of the first week, at the end of the fourth and the sixth weeks and were analyzed for GSH, MDA, Fe, UIBC, Hb and RBC. After six weekresistance training in rest status GSH elevated, but this raise was significant only in the first group. Comparison the percentage of alteration rate, there was no significant difference between groups. At the end of the fourth week MDA lowered in both groups and this decrease was significant for chronic effects in both groups. Comparison the percentage of alteration rate, there was no significant difference between groups. At the sixth week, immediately after resistance training Fe and UIBC elevated significantly in both groups. At the first week, at the fourth week and at the sixth week immediately after resistance training Hb and RBC elevated significantly only in the first group not in the second group. In conclusion we may say that although having different effects after acute resistance training, both training programe have the similar effects in chronic process and chronic resistance exercise training decreases oxidative stress.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1931
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hayriye Çakır.pdf537.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

14
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.