Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1936
Title: Futbolda küçük alan oyunlarına verilen fizyolojik cevapların karşılaştırılması
Other Titles: Comparasion of physiological responses to small - sided soccer games
Authors: Fatma Ünver Koçak
Köklü, Yusuf
Keywords: Kalp Atım Hızı
Maksimum Kalp Atım Hızı Yüzdesi
Laktik Asit
Küçük Alan Oyunları
Heart Rate
Percent of Maximum Heart Rate
Lactic Acid
Small-Sided Games
Issue Date: May-2008
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, küçük alan oyunlarına verilen fizyolojik cevaplar arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya bir süper lig takımının alt yapısında futbol oynayan 15.7 ± 0.4 yaş, 176.8 ± 4.6 cm boy, 65.5 ± 5.6 kg vücut ağırlığı, 53.1 ± 5.9 ml.kg-¹.dk-¹ VO2Maks , 195.9 ± 7.4 atım/dk KAHMaks ortalamalı 16 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklere ilk olarak antropometrik ölçümleri, sonra ise Modifiye Mekik Koşusu Testi ve Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi yapılmıştır. Son olarak 2'şer gün arayla 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 küçük alan oyunları 6'şar set oynatılmıştır. Deneklerin küçük alan oyunları sonucunda 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 oyunlardaki 6 setin Laktik Asit (LA), Kalp Atım Hızı (KAH) ve Maksimum Kalp Atım Hızı Yüzdesi (%KAHMaks) ortalamaları 1x1 oyun için 9.4 ± 2.9 mM.L-ı , 168.6 ± 8.8 atım/dk., %86.1 ± 4.2 ; 2x2 oyun için 8.0 ± 2.8 mM.L-ı , 172.3 ± 10.0 atım/dk., 88.0 ± 4.9 % ; 3x3 oyun için 7.5 ± 2.5 mM.L-ı , 181.7 ± 6.9 atım/dk., % 92.8 ± 4.1 ; 4x4 oyun için 7.2 ± 2.7 mM.L-ı , 179.3 ± 8.4 atım/dk., % 91.5 ± 3.6 olarak bulunmuştur. Deneklerin tanımlayıcı istatistikleri hesaplandıktan sonra oyunlar arası ve setler arası farklar tekrarlı ölçümlerde varyans analizi ile farkların hangi oyunlardan ve setlerden kaynaklandığını belirlemek için ise Bonferroni Post-Hock ile 0.05 anlamlık düzeyi kullanılarak araştırılmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 küçük alan oyunları arasında LA açısından istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0.05). Oyunlar arasında KAH ve %KAHMaks değerleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Oyunlardaki setler arasında LA, KAH ve %KAHMaks değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur ( p< 0.05 ). Sonuç olarak 3x3 ve 4x4 oyunlara verilen fizyolojik cevaplara dayanarak 3x3 ve 4x4 oyun şiddetlerinin aerobik dayanıklılık gelişimi için daha uygun olduğu ve çalışmalarda 1. setlerin ısınma gibi geçtiği söylenebilir.
The aim of this study was to examine differences of the physiological responses to small- sided soccer games. Data were collected from 16 young voluntary soccer players ( age 17 ± 0.4 years, stature 176.8 ± 4.6 cm., body weight 65.5 ± 5.6 kg., VO2Max 53.1 ± 5.9 ml.kg-¹.min-¹, Heart Rate Max 195.9 ± 7.4 beats.min-¹ ). Firstly, all subjects were performed anthropometic measurements, performed modify shuttle run, and Yo-Yo intermittent recovery tests, respectively. Secondly, the same subjects were performed 6 sets one- , two-, three-, and four-a-side games 2 days apart. Subjects? Lactic Acid (LA), Heart Rate (KAH), and percent of Maximum Heart Rate (%KAHMaks) means were found for one-a side 9.4 ± 2.9 mM.L-ı , 168.6 ± 8.8 beats.min-¹, % 86.1 ± 4.2 ; two-a-side 8.0 ± 2.8 mM.L-ı , 172.3 ± 10.0 beats.min-¹, 88.0 ± 4.9 % ; three-a-side 7.5 ± 2.5 mM.L-ı , 181.7 ± 6.9 beats.min-¹, % 92.8 ± 4.1 ; four-a-side 7.2 ± 2.7 mM.L-ı , 179.3 ± 8.4 beats.min-¹, % 91.5 ± 3.6 in small-sided games, respectively. After the descriptive statistics was computed, the differences between games and sets were calculate with one way repeated measures of ANOVA. Statistical significance was determined by calculating Bonferroni Post-Hock procedure and the alpha level was set at p<0.05 between games and sets. Result of statistical analysis show that no significant differences were found among games responses to Lactic Acid ( p>0.05). Result of statistical analysis also indicate that significant differences were found among games responses to Herat Rate and percent of Maximum Heart Rate ( p<0.05). Moreover, significant differences were also found among sets responses to Herat Rate, percent of Maximum Heart Rate and Lactic Asid ( p<0.05). In conclusion, three- and four-a-side games may have more appropriate intensity for improving soccer aerobic endurance and so these first sets in the games can be thought as warm-up.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1936
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yusuf Köklü.doc1.81 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.