Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1941
Title: Türkiye A Milli Futbol Takımının 2006 Dünya Kupası ön eleme grubunda oynadığı maçların analizi
Other Titles: The analysis of the matches that Turkey A National Football Team Played in World Cup 2006 preselection group
Authors: Osman Göde
Araslı, Şükrü
Keywords: Türkiye A Milli Futbol Takımı
Futbol
Maç Analizi
Muna
Maç Analizi Programı
Turkey A National Football Team
Football
Match Analysis
Match Analysis Programme
Issue Date: Jan-2010
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma; Türkiye A Milli Futbol Takımının 2006 Dünya Kupası ön eleme grubunda toplam 12 maç olmak üzere içerde ve dışarıda oynadığı maçlarda pas, şut, gol, gol öncesi pas sayısı, gol oluşma süresi, top kazanma ve top kaybetme olarak belirlenen parametrelerin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. 2006 Dünya Kupası ön eleme grubunda oynanan toplam 12 maçın videokasetleri, vcd formatına dönüştürülerek bilgisayara yüklenmiş ve analize hazır hale getirilmiştir. MUNA Futbol Analiz Programından yararlanılarak parametreler için veriler elde edilmiştir. İstatistiksel olarak, parametreler arasında fark olup olmadığı, Wilcoxon testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel işlemler SPSS 15,0 programında gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları; Türkiye A Milli Futbol Takımının içerde ve dışarıda oynadığı maçlarda; pas, top kazanma, top kaybetme, şut, gol, gol oluşma süresi ve gol öncesi pas sayısı olarak belirlenen parametrelerin arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığını göstermektedir (p>0.05). Bu bulgular çerçevesinde, Türkiye A Milli Futbol Takımının kendine özgü bir yapı oluşturup oluşturamadığına yönelik ipuçlarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Türkiye A Milli Futbol Takımının kendine özgü bir oyun yapısının oluşmaya başladığı düşünülmektedir.
The objective of this research is to compare the parameters (pass, gaining the ball, losing the ball, shot, goal, duration of goal formation and number of the passes before a goal is scored) in home and away matches (in total 12 matches) that Turkey A National Football Team played in World Cup 2006 preselection group. Videocasettes of these 12 matches that had been played in World Cup 2006 preselection group were transformed to vcd format, and then been uploaded to the computer; and been made ready for the analysis. Benefiting from MUNA analysis programme; datas for the parameters were obtained. Wilcoxon test was used in order to analyse whether there was a statistical difference between the parameters or not. Statistical processes were evaluated in SPSS 15,0 programme. The analysis results indicated that; statistically there was no significant difference between the parameters (pass, gainig the ball, losing the ball, shot, goal, duration of goal formation and number of the passes before a goal is scored) in home and away matches that Turkey A National Football Team played in World Cup 2006 preselection group (p>0.05). According to these findings; it had been tried to achieve at the result whether Turkey A National Football Team developed his own typical structure or not. As a result; it is considered that; Turkey A National Football Team has begun developing his own play structure.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1941
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şükrü Araslı.pdf424.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

8
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.