Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1945
Title: Diz osteoartritli kadınlarda lateral kama ve subtalar bandaj uygulamasının etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the effects of laterally wedged and subtalar strapping application on knee osteoarthritis women
Authors: Nesrin Yağcı
Güner, Senem
Keywords: Diz Osteoartrit
Subtalar Bandaj
Lateral Kama
İzokinetik Kuvvet
Knee Osteoarthritis
Subtalar Strapping
Laterally Wedged
Isokinetic Strength
Issue Date: Jan-2010
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma diz osteoartritli (OA) kadın hastalarda lateral kamalı tabanlık ve lateral kamalı subtalar bandaj uygulamasının kas kuvveti, fonksiyonel durum, yaşam kalitesi üzerine olan ilişkisini inceleyerek etkilerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmamıza ACR (American College of Rheumatology) kriterlerine uygun 45 - 65 yaş aralığında medial kompartman diz OA tanısı konan 60 kadın olgu alınmıştır. Çalışmamıza fizik tedavi programı ile birlikte lateral kamalı tabanlık grubuna 20 (Grup I), lateral kamalı subtalar bandaj grubuna 20 (Grup II) ve sadece fizik tedavi programı alan kontrol grubuna 20 (Grup III) diz OA'li olgu alındı. Çalışmaya alınan olguların demografik özellikleri veri formuna kaydedildikten sonra, uygulamadan önce ve 8 hafta sonra olmak üzere iki kez ölçüm yapılmıştır. Yapılan değerlendirmede; izokinetik test cihazı (BIODEX 3 PRO ) ile dinamometrik ayak ve diz kas kuvveti değerlendirilmesi (diz fleksör ve ekstansör grup kaslar ile ayakbileği fleksör ve ekstansör grup kaslar), 50 adım yürüme testi (sn), 5 tekrarlı sandalye oturup kalkma (sn), WOMAC (The Western Ontario and McMaster Universites Osteoarthritis Index) ve Nottingham Sağlık Profili (NSP) kullanılmıştır. Tedavi sonrasında, öncesi değerlere göre Grup I ve II'de; dinamometrik kas kuvveti değerlerinde, WOMAC ve NSP değerlerinde, fonksiyonel testlerde olumlu yönde sonuçlar kaydedilmiştir (p<0,05). Grup I ve II'de değerlendirilen parametreler açısından farklılık saptanmamıştır. Sadece fizik tedavi programına alınan Grup III' de kas kuvveti ve 50 adım yürüme testinde anlamlı bir değişme saptanmamıştır (p>0,05). Grup III'de WOMAC, NSP, 5 tekrarlı sandalyeye oturup kalkma testi değerlerinde tedavi öncesine göre olumlu sonuçlar elde edilmiştir (p<0,05). Grup I ve II'de tedavi sonuçlarında elde edilen iyileşme yönündeki olumlu farklılık Grup III'den daha fazla bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları fizik tedavi programı ile beraber lateral kamalı tabanlık ve lateral kamalı bandaj uygulamasının kas kuvvetlenmesi, ağrı, fonksiyon ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etki yaptığını göstermiştir.
The purpose of this study was to identify the effects of laterally wedged insole and laterally wedged subtalar strapping application on muscular strength, functional state and quality of life; and to compare the effects on knee osteoarthritis female patients. To our research, 60 subjects, ranging from 45 to 65 years old and eligible for ACR (American College of Rheumatology), were included. To our research, with a physical therapy program, 20 subjects were included to lateral wedged insole group (Group I), 20 subjects were included to lateral wedged subtalar strapping group (Group II) and 20 knee OA subjects (Group III), who only take physical therapy program, were included to control group. Initially, demographic characteristics of the subjects were recorded to data form, then measurements were taken twice, once prior to application and once after 8 weeks. During the evaluation, dynamometric foot and knee muscle strength (knee flexor and extensor group muscles with ankle and extensor group muscles) by the use of isokinetic test device (BIODEX 3 PRO), 50-step walking test (min.), 5-time repeated sit to stand test (min.), WOMAC (The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) and Nottingham Health Profile (NHP) were assessed. After treatment, the data concerning the study and all three groups were analyzed. The results were recorded in experimental groups as follows: at Group I and II increase in dynamometric muscle strength, improved WOMAC and NHP scores points, positive results in functional test scores. At Group III, only included in physical treatment program, no positive improvement were identified in muscle strength and 50-step walking test (p>0,05). Also at Group III, when compared with initial values, better results were obtained in terms of WOMAC, NHP, and 5-time repeated sit-down and stand-up on chair test, which is the indication of recovery (p<0,05). On the other hand, results of Group I and II obtained from treatment are better in terms of recovery than those of Group III. The results of this study demonstrated that application of laterally wedged insole and laterally wedged subtalar strapping with a physical therapy program have positive effects on muscle strength, pain, function and quality of life.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1945
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Senem Güner.doc17.71 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

192
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

26
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.