Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1954
Title: Ebelerin aile içinde kadına uygulanan şiddete ve şiddette mesleki rollerine ilişkin tutumları
Other Titles: The attitudes of midwives related to the violence towards in family and their professional roles in violence
Authors: Müyesser Erdem
Taşcı Koştu, Nazan
Keywords: Şiddet
Kadına Yönelik Şiddet
Kadına Yönelik Şiddette Ebenin Rolü
Violence
The Role of the Midwife in Violence Towards Woman
Violence Towards Woman
Issue Date: 2003
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, Denizli il merkezindeki sağlık ocaklarında çalışan ebelerin aile içinde kadına uygulanan şiddete ve şiddette mesleki rollerine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. Denizli il merkezindeki 21 sağlık ocağında çalışan 229 ebe, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Evren üzerinde çalışma yapıldığı için örneklem seçimi yapılmamıştır. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenirken, 204 ebeye (evrenin % 91.5'i) ulaşılmıştır. Araştırma Eylül 2002 - Kasım 2002 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak üç form kullanılmıştır. Bunlar; ebeleri tanıtıcı bilgi formu ve Gömbül (1998) tarafından geliştirilen; hemşirelerin aile içinde kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlarım ve şiddet gören kadınlara yönelik hemşirelerin mesleki rollerine ilişkin tutumlarım belirlemek üzere hazırlanan formlardır. Elde edilen verilerin istatistik işlemleri SPSS 10.0 programında yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, ebelerin şiddet tutumu genel puan ortalaması 37,29 ± 7,85'dir. Ebelerin rollerine ilişkin tutum genel puan ortalaması ise 35,89 ± 5,87'dir. Buna göre ebelerin şiddet tutumlarının ve rollerine ilişkin tutumlarının modern eğilimde olduğu saptanmıştır. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük sağlık ocağında çalışan, eşlerinden küçük düşürücü/aşağılayıcı söz duyan ebelerin şiddete yönelik tutumlarının geleneksel, çocuk eğitiminde cezalandırma/yoksun bırakma yöntemi uygulayanların ise moderndir. Eğitim düzeyi düşük, 11 yıldan fazla süredir çalışan ve uzun süredir evli olan ebelerin mesleki rollerine ilişkin tutumlarının geleneksel, ailede en yüksek geliri kendisinin kazandığını ifade eden ve aile gelirinin harcanmasına kendisi karar veren ebelerin rollerine ilişkin tutumlarının daha modern olduğu saptanmıştır.
This is a descriptive study has been done to determine the attitudes of the midwives working in health centres in Denizli, related to the violence towards woman in family and their professional roles in violence. 229 midwives working in 21 health centres in Denizli city centre has been formed the population of this study. The sampling weren't selected because the research was done on population. Although it was aimed to reach the whole population, 204 midwives (% 91,5) were reached. The research was done between September 2002 - November 2002. In the research, three forms were used to collect data. These are; the forms giving information about midwives and the form prepared to determine the attitudes of nurses related to the violence towards woman in families and their professional roles about the woman subjected to violence. SPSS 10.0 programme was used for statistical analysis of data obtained. As a result of this research, the general mean point of the violence attitudes of the midwives is 37,29 ± 7,85. The general mean point of the attitudes of the midwives related to their roles is 35,89 ± 5,87. According to this, it was determined that the violence attitudes of the midwives and the attitudes related to their roles inclined to be modern. The violence attitude of the midwives working in health centres of which socio-economic levels are low, and the midwives who are humiliated and scorned by their husbands is traditional, while the violence attitude of those using the metod of punishment and destitution in child education is modern. The attitudes related to the professional roles of the midwives whose education levels are low, working for more than 11 years and married for a long time were determined to be traditional, but the attitudes related to the roles of the midwives saying that she is the person earning most in the family and making decisions herself about how to spend family income were determined to be more modern.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1954
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazan Taşcı Koştu.doc575.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.