Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1955
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUğur Cavlak-
dc.contributor.authorGüney, Naile-
dc.date.accessioned2017-08-15T08:18:34Z
dc.date.available2017-08-15T08:18:34Z
dc.date.issued2006-10-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1955-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı hemiplejik serebral paralizili çocukların etkilenmemiş taraf üst ve alt ekstremitelerinin fiziksel ve fonksiyonel düzeylerini incelemek ve sağlıklı çocuklar ile karşılaştırmaktır. Bu çalışmada Denizli ve Burdur illerinde yaşayan 6-12 yaş grubunda bulunan, bağımsız yürüyebilen, ikincil özürü veya hastalığı olmayan ve yaş ortalaması 9,16± 1,92 yıl olan 25 hemiplejik serebral paralizili çocuk değerlendirilmiş ve aynı yaş grubundaki 25 sağlıklı çocuk ile karşılaştırılmıştır. Değerlendirme öncesinde, tüm olguların yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu, antropometrik ve uzunluk ölçümleri gibi demografik verileri kaydedilmiştir. Vücut Kitle Indeksleri (VKI), kavrama kuvvetleri, deri altı kıvrım kalınlıkları, üst (M.Biceps Brachii, M.Triceps Brachii) ve alt ekstremite (M.Quadriceps Femoris, Hamstring Grubu) kas kuvvetleri değerlendirilmiştir. Olguların fonksiyonel düzeylerini belirlemek amacıyla denge testleri (gözler açık ve kapalı tek ayak üstünde), tek ayak üzerinde çömelip kalkma ve tek bacak-topuk kaldırma testleri kullanılmıştır. Hemiplejik serebral paralizili ve sağlıklı çocuklar arasında antropometrik ölçüm sonuçları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p?0,05). Uzunluk ölçüm sonuçları açısından uyluk ölçümü hariç istatistiksel olarak anlamlı sonuç saptanmamıştır. (p?0,05) Aynı sonuçlar deri altı kıvrım kalınlığı ölçüm sonuçlarında da gözlenmiştir. (p?0,05). Üst ve alt ekstremitelerin kas kuvvetleri sonuçları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken (p?0,05), kavrama kuvveti açısından sağlıklı çocuklar lehine anlamlı bir fark saptanmıştır. (p?0,05). Denge, tek ayak üzerinde çömelme ve tek bacak-topuk kaldırma testleri sonuçları incelendiğinde, tüm sonuçların sağlıklı çocukların lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. (p?0,05). Bu çalışmanın sonuçları hemiplejik serebral paralizili çocukların etkilenmemiş taraf ekstremitelerinin fiziksel özelliklerinin sağlıklı çocukların fiziksel özellikleri ile benzer düzeyde olmasına karşın fonksiyonel aktivitelerdeki performanslarının sağlıklı çocuklara göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, fizyoterapistlerin hemiplejik serebral paralizili çocukların sağlam taraf ekstremitelerinin de fonksiyonel yeteneklerini değerlendirip, sonuçlara göre fonksiyonel yeteneklerini artırmak için egzersiz programlarına dahil etmeleri gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to evaluate physical characteristics and functional level of the unaffected side of the hemiplegic serebral palsied(HSP) children and to compare with healthy subjects. A total of twenty-five children with HSP aged 6 and 12 years (mean age; 9,16± 1,92 years) who were attending local rehabilitation centers in Denizli and Burdur were included in the study and were compared with those of matched 25 healthy children among the same age group. Before the testing; the demographics belonging to the sample sach as age, gender, weight, heigth and antropometric measurements were recorded. Body mass index score, grip strenght, skinfold caliper measurements, upper extremity (M.Biceps Brachii, M.Triceps Brachii) and lower extremity (M.Quadriceps Femoris, Hamsring Muscles) muscles strenght were examined. In order to measure functional level of the subjects; balance tests (eyes open and closed, one leg standing), half squat performance and one leg-heel raise test were used. No statistical significant differences regarding antropometric measurements were found between the children with HSP and healthy children. (p?0,05). Extremity disparency measurements except for tight also showed no significant differences between both groups. (p?0,05) The same results were observed for skinfold measurements. (p?0,05). While there were no significant differences regarding upper and lower extremities muscles strenghts between both groups (p?0,05), a significant difference regarding handgrip strenght score in favour of healthy subjects was found. (p?0,05). When the balance, half squat and one leg-heel raise tests score were analyzed, the results showed that the children with HSP had lower scores in all functional tests mentioned above than those of matched healthy subjects. (p?0,05). In brief; the results of this study show eventhough the children with HSP had the same physical characteristics in unaffected side like healhty subjects, they had lower functional level than that of matched healthy children. Thus, physical therapists should evaulate not only physical characteristics but also functional level of the children with HSP and should include exercises to improve their functional level in the physical therapy program.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemiplejik Serebral Paralizien_US
dc.subjectFiziksel Gelişimen_US
dc.subjectFonksiyonel Düzeyen_US
dc.subjectHemiplegic Serebral Palsyen_US
dc.subjectPhysical Developmenten_US
dc.subjectFunctional Levelen_US
dc.titleHemiplejik serebral paralizili çocuklarda etkilenmemiş ekstremitelerin fiziksel parametrelerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of physical characteristics of the unaffected ekstremities of the hemiplejik serebral palsied childrenen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid6228-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid194747en_US
dc.ownerPamukkale_University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naile Güney.doc12.48 MBMicrosoft WordView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 27, 2024

Download(s)

134
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.