Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1956
Title: L-karnitin ve kafein alımının 1500m koşu performansı ile seçilmiş bazı kan parametrelerine etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the effect of cafein and carnitin on 1500m running performance and selected blood parameters
Authors: Köse, Mustafa
Advisors: Uğur Dündar
Keywords: Beslenme ve Diyetetik
Nutrition and Dietetics
Spor
Sports
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Literatürde karnitin ve özellikle kafeinin etkileri üzerinde yapılmış birçok yayın olmasına rağmen, kafein ve karnitinin performans üzerindeki etkilerinin karşılaştırıldığı çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışma kafein ve karnitinin 1500m koşu performansına ve seçilmiş çeşitli kan parametrelerine etkilerini belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma 18 antrenmanlı orta mesafe koşucusu üzerinde 2 ayrı periyot halinde yapılmıştır. Gruplar kafein, karnitin ve kontrol olmak üzere 3'e ayrılmıştır. Çalışmanın ilk periyodunda tüm denekler etkin madde verilmeden ve bir grup ayırımı yapılmadan 1500m koşusuna tabii tutulmuş, koşu zamanları kaydedilmiştir. Koşu bitiminde hemen kan örnekleri alınmıştır. Deneklerin koşu öncesinde ve sonrasında nabız sayıları alınmıştır Denekler haftada en az 3 antrenman olmak üzere 8 haftalık antrenman dönemine alınmış bu dönemin sonunda rastgele olarak 3 gruba (kafein-karnitin-kontrol) ayrılmışlardır. Çalışmanın ikinci periyodunda karnitin grubuna kişi başına 2gr karnitin, kafein grubuna ise 5mg/kg kafein verilmiş ve ilaç verildikten 1 saat sonra tüm denekler 1500m koşusuna tabii tutulmuşlar koşu bitiminde ilk periyotta olduğu gibi kanları ve nabızları ile 1500m koşu dereceleri alınmıştır. Alınan kan örnekleri Beckman Coulter cx9 pro. Cihazı ile Beckman Coulter marka orijinal reaktifler kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen birinci ve ikinci koşu performansı ve kan parametreleri p>0.05 anlamlılık düzeyinde karşılaştırılmıştır.
Although there are a lot of publications about the effects of cafein and carnitin, there are few researches about the comparison of the effects of cafein and carnitin on performance. This research was done to identify and compare the effect of cafein and carnitin on 1500m running performance and selected blood parameters. The research was done in two periods on 18 trained middle distance runners. Groups were seperated to three sections: cafein, carnitin and control. In the first period of research all the subjects run 1500m without giving on active medicine on selecting a group among the others and the times of runnings were recorded. At the end of the running sample bloods were taken immediately. The numbers of pulses were recorded before and after the running. Subjects were involved to eight weeks training session, there are at least three training in a week, at the end of this session they were selected randomly to three groups (cafein, carnitin, control). In the second period of the research 2 gr carnitin was given to one person in carnitin group and 5 mg/kg cafein was given to one person in cafein group an hour after the medicine, all the subjects run 1500m, at the end of the running as in the first period their bloods, pulses and 1500m runnings times were taken. Sample bloods were analysed using original Beckman Coulter cx9 pro device and Beckman Coulter reactives provided first and second running performance and blood parameters were compared in p>0,05 meaning fulness rank.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1956
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Köse.doc623.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

88
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.