Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1960
Title: Hipertiroidizm ve hipotiroidizm ile insülin like growth faktör-ı ve insülin like growth faktör binding protein-3'ün ilişkisi
Other Titles: Assosiations of hyperthyroidism and hypothroidism with insulin like growth faktor-i and insulin like growth faktor binding protein-3
Authors: Kurşunluoğlu, Raziye
Advisors: Sebahat Turgut
Keywords: Hipotiroidizm
Hipertiroidizm
İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü- I(IGF-I)
İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü Bağlayıcı Protein-3 (IGFBP-3)
Hypothyroidism
Hyperthyroidism
Insülin Like Growth Factor- I (IGF-I)
Insülin Like Growth Factor Binding Protein-3 (IGFBP-3)
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tiroid hormonları normal büyüme ve iskelet gelişim için önemli bir role sahiptir. İnsülin like growth faktör-I (IGF-I) önemli büyüme faktörlerindendir ve tiroid hücrelerin üremesi ve gelişimi için gereklidir. IGF-I, tiroid bezinde fibroblastları, foliküler hücreleri ve endotel hücrelerini stimüle eder. Tiroid hormonlarının, IGF-I ve IGFBP-3’ün düzenlenmesinde önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. IGF-I (CA)19 ve IGFBP-3 -202 A/C gene polimorfizmlerinin tiroid fonksiyonlarını etkileyebileceğini düşündük. Bu amaçla hipertiroidi ve hipotiroidili hastalarda IGF-I (CA)19 ve İnsülin like growth faktör binding protein-3 (IGFBP-3) 202 A/C gen polimorfizm sıklığı ve bu polimorfizmlerin troid fonksiyonlarındaki olası rolünü araştırdık. Bu çalışma 37 hipertiroidili, 76 hipotiroidili hasta ve 50 sağlıklı kontrolde yapılmıştır. Hasta ve kontrollerden elde edilen periferal kan örneklerinden DNA izolasyonu yapıldı. Elde edilen DNA’lardan bu gen bölgelerine ait uygun primerler kullanılarak aranan bölge PCR yöntemiyle çoğaltıldı. Ürünler UV görüntüleme sistemi ile görüntülenerek değerlendirildi. IGF-I (CA)19 gen polimorfizmi hipotiroidi, hipertiroidili hastalar ve kontrol grubu arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır, x2=11.55 df=4 p=0.021. Ayrıca kontrol ile hasta gruplar arasında IGF-I (CA)19 gen polimorfizm arasında fark bulunmazken, hipotiroidi ve hipertiroidili hastalar arasındaki genotipik farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıdır, x2=11.39 df=2 p=0.003. IGFBP3 -202 A/C gen polimorfizmi hipotroidi, hipertrodili hastalar ve kontrol grubu arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ancak IGFBP3 -202 A/C gen polimorfizmi genotip sıklığı hipotiroidi ve hipertiroidili hastalar arasında farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır, x2=6.24 df=2 p=0.044. Sonuç olarak IGF-I (CA)19 ve IGFBP3 -202 A/C gen polimorfizmlerinin hipotiroidizm için bir risk faktörü olabileceğini düşünmekteyiz.
Thyroid hormones have an important role on normal growing and developing of skeletal. Insulin like growth factor-I (IGF-I) is important growing factors and it is necessary for produced and developing of thyroid cells. IGF-I stimulates fibroblast, follicular cells and endothelial cells in thyroid glands. It was shown that thyroids hormones have an important role on regulation of IGF-I and insulin like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3). We thinks that the polymorphisms of IGF-I (CA)19 and IGFBP-3 -202 A/C gene may effects thyroid functions. For this aim, in present study, we investigated the frequencies of IGF-I (CA)19 and IGFBP-3 -202 A/C gene polymorphisms in thyroids diseases with hyperthyroid and hypothyroids and it may be the role of this polymorphisms in thyroid functions. This study was performed of thirty-seven patients with hyperthyroid, seventy-six patients with hypothyroids and fifty healthy controls. Genomic DNA from the patients and controls was prepared from peripheral blood samples. Investigated genomic areas were studied using specific primers by PCR methods. Amplified fragments were separated agarose gel electrophoresis and identified using the UV gel documentation system. The frequencies of IGF-I (CA)19 gene polymorphism were found statistically significant among the patients with hypothyroids, hyperthyroids and healthy controls, x2=11.55 df=4 p=0.021. Although we did not found difference between control and patients groups compared to the frequency of IGF-I (CA)19 gene polymorphism, the difference of genotypes between patients with hypothyroid and hyperthyroid is statistically significant, x2=11.39 df=2 p=0.003. There is no difference among patients and control groups for the frequency of IGFBP-3 -202 A/C gene polymorphism. But the frequency of IGFBP3 -202 A/C gene polymorphism was found statistically significant difference between hypothyroids and hyperthyroid patients, x2=6.24 df=2 p=0.044. In conclusion, IGF-I (CA)19 and IGFBP-3 -202 A/C gene polymorphisms may be a risk factor for hypothyroidism.
Description: Bu tez, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen, 2007SBE003 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu tezin yapılmasına Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Etik Kurulu tarafından onay verilmiştir (2007/052).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1960
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raziye Kurşunluoğlu.doc706 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 27, 2024

Download(s)

102
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.