Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1963
Title: Denizli ili kırsalında bir sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş evli kadınların fiziksel şiddet görme durumları ve kadınların şiddete ilişkin tutmları
Other Titles: The condıtıons of being exposed to physıcal vıolence and the attitude of the married women,aged 15-49,living ın the cıty central clınıc quarter ın Denizli
Authors: Altun, Müberra
Advisors: Müyesser Erdem
Keywords: Şiddet
Aile İçi Şiddet
Kadın
Tutum
Violence
Domestic Violence
Women
Attitudes
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, Denizli İli Merkez Gözler Sağlık Ocağı Bölgesi’nde oturan 15-49 yaş evli kadınların, eşleri tarafından fiziksel şiddet görme durumları ve aile içinde kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmış kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Denizli İli Merkez Gözler Sağlık Ocağı Bölgesi’nde yaşayan 15-49 yaş 409 evli kadınlar oluşturmaktadır. Evren üzerinde çalışma yapıldığı için örneklem seçimi yapılmamıştır. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenirken, evrenin % 87’sine ulaşılmıştır. Veriler Mart 2005-Mayıs 2005 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak iki form kullanılmıştır. Bunlar; araştırmacı tarafından geliştirilen kadınları ile ilgili bilgi formu, Gömbül (1998) tarafından geliştirilen hemşirelerin aile içinde kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumu belirleyen formlardır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; kadınlar aile içinde çeşitli sebeplerle % 47.2 oranında fiziksel şiddet görmektedirler. Eğitim durumu düşük, yaşı ilerlemiş, çocuk sayısı fazla, ailesinin ekonomik durumu kötü, eşi ebeveynlerinden fiziksel şiddet görmüş, eşiyle oluşan sorunlarının eşinin istediğini yaparak çözen, şiddetle karşılaşınca karşılık verilmemesi gerektiğini düşünen kadınlar, daha fazla şiddet görmektedirler. Kadınların şiddet tutumu puan ortalaması 57.76 ? 6.95’dir. Buna göre kadınların şiddet tutumlarının geleneksel eğilimde olduğu saptanmıştır. Kadınların tutumlarında; yaşı ilerledikçe, eşinin ve kendisinin eğitim düzeyi düştükçe, ilk evlenme yaşı azaldıkça, çocuk sayısı arttıkça, evlilik süresi uzadıkça gelenekselleşme artmaktadır. Eşi tarafından geçim sıkıntısı sebebiyle fiziksel şiddet gören, fiziksel şiddet görmesinden kendisini sorumlu tutan, fiziksel şiddet gördükten sonra hiçbir şey olmamış gibi davranan kadınların tutumlarının daha geleneksel olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak; Denizli İli Merkez Gözler Sağlık Ocağı Bölgesi’nde kadınlara karşı şiddet kullanımı hala çok yaygındır ve kadınların şiddete ilişkin tutumları da gelenekseldir.
This survey is a descriptive field-work conducted to point out to the conditions of married women, aged 15-49, dwelling in Denizli City Central Clinic Quarter, Gözler, and suffering from physical violence, and their responses to violence. The universe of the survey is made up of 409 married women living in Denizli City Central Clinic Quarter, Gözler. Due to the fact that the study is intended to be on the whole of this universe, no sample selection is done. Yet unlike our expectations to reach this universe in its entirety, only the 87 % was reached. The survey was carried out between March and May, 2005. Two kinds of forms are used to collect data: an identification form, one to introduce women, devised by the researcher, and that which is used to determine nurse responses towards violence suffered by women in their domestic environment, developed by Gömbül (1998). According to the results optained from researches; domesticly women are exposed to phsycial violence at the rate of 47.2 % due to various reasons. Those women who have low educational profiles, are relatively old, have got more children than average, belong to families of low economic profiles, have got husbands once beaten by their parents, show willingness to solve problems with their husbands in their husbands' ways, and finally, think that such violence is not to be reacted to. Numerical average of women's responses to domestic violence is 57.76 ± 6.95; therefore, it can be said that their responses tend to seem traditional. Also, the levels of this traditionalism are liable to increase as the women's age range increases, as their own and their husband's educational status decreases, as their age of first marriage decreases, as the number of their children increases, and as the duration of their marriage is prolonged. It was observed, further, that the responses of the women tend to appear more traditional if they are suffering from violence due to problems of subsistence but feel responsible for being beaten and act, thereafter, as if nothing has happened. In conclusion;use of violence against women is still very common and attitudes of women towards violence are traditional.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1963
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Müberra Altun.doc627 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

120
checked on May 6, 2024

Download(s)

46
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.