Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1968
Title: Serbest yürüyüşün orta yaş ve üzeri bireylerde fiziksel ve kognitif fonksiyonlar, emosyonel statü ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesii
Other Titles: Analysis of the effects of regular walking on physical and cognitive functioning, emotional status and quality of life in middle aged and older adults
Authors: Telli Atalay, Orçin
Advisors: Uğur Cavlak
Keywords: Orta Yaş
Yaşlı Bireyler
Serbest Yürüyüş
Fiziksel Fonksiyonlar
Kognitif Fonksiyonlar
Emosyonel Statü
Yaşam Kalitesi
Middle-Aged
Older Adults
Regular Walking
Physical Functioning
Cognitive Functioning
Emotional Status
Quality of Life
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Yürüyüş en çok önerilen ve tercih edilen fiziksel aktivitelerden biridir. Bu çalışmanın amacı uzun süreli serbest yürüyüşün, orta yaş ve yaşlı olgularda fiziksel ve kognitif fonksiyonlar, emosyonel statü ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini incelemek ve aynı yaş grubundaki inaktif olgularla karşılaştırmaktır. Çalışmaya yaş ortalaması 56,30 ± 4,85 yıl olan (40- 70 yaşları arasında) en az 1 yıldır, haftada en az 3 gün, en az 45 dk. düzenli yürüyüş yapan kırk olgu ile yaş ortalaması 55,15 ± 5,64 yıl olan (40- 70 yaşları arasında) inaktif kırk olgu dahil edilmiştir. Yapılan test ve ölçümlerden önce olguların sosyo-demografik bilgileri kaydedilmiştir. Vücut Kitle İndeksi ve Bel-Kalça Oranı hesaplanmıştır. Olguların değerlendirilmesi ve iki grubun karşılaştırılmasında fiziksel fonksiyon ölçümleri (kavrama kuvveti, denge perfomansı, kardiyovasküler endurans, esneklik, kassal endurans, koordinasyon), kognitif fonksiyon testi (Mini Mental Test), emosyonel durum ölçeği (Beck Depresyon Ölçeği) ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ölçeği (CDC HRQOL- 4) kullanılmıştır. Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlara göre düzenli yürüyüş yapan olgular ile inaktif olguların fiziksel ve kognitif fonksiyonları, emosyonel statüleri ve yaşam kaliteleri arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Düzenli serbest yürüyüş yapan olguların sonuçlarının tüm parametrelerde inaktif olgulardan daha iyi olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları düzenli serbest yürüyüşün güvenli, ucuz ve günlük yaşama kolaylıkla adapte edilebilir bir yöntem olduğunu göstermiştir. Düzenli serbest yürüyüş orta yaşlı ve yaşlı olgulara, fiziksel ve kognitif fonksiyonlar, emosyonel statü ve yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla önerilebilir. Bu nedenle bireyler günlük yaşamlarında düzenli serbest yürüyüş yapmaya teşvik edilmeli ve bu yaklaşım ülkelerin sağlık politikaları içinde yer almalıdır.
Walking is one of the most recomended and popular physical activity. The aims of this study was (1) to examine the effects of brisk walking on physical and cognitive functioning, emotional status and quality of life in middle aged and older adults and (2) to compare with inactive subjects. Forty middle-aged and older adults with a mean age of 56,30 ± 4,85 years (range; 40- 70) walking for at least one year, at least three times a week, at least 45 minutes a day and forty inactive subjects with a mean age of 55,15 ± 5,64 years (range; 40-70) were included in this study. Before testing, socio-demographics of the subjects were recorded. Body Mass Index and Waist-Hip Ratio were calculated. Physical functioning (handgrip strength, balance performance, cardio-vascular endurance, flexibility, muscular endurance and coordination), cognitive functioning (Mini Mental Test), emotional status (Beck Depression Inventory), and health related quality of life (CDC HRQOL- 4) were used to evaluate and to compare the two groups. The results obtained from this study showed that there were significant difference in terms of physical and cognitive functioning, emotional status and quality of life between the groups (p<0.05). The regular walking group had beter scores in all parameters than the inactive group. The results of this study indicate that regular walking is a safe, cheap and can easily be adapted into daily life. Also it can be recommended to improve physical and cognitive functioning, emotional status, and quality of life of middle-aged and older adults. Therefore, all goverments should advise and encourage people to make regular walking in their daily life and accept this as a heath policy.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1968
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orçin Telli Atalay dr.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

192
checked on May 27, 2024

Download(s)

136
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.