Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1969
Title: Diyabetik hastalarda ağrı eşiği ve toleransının incelenmesi
Other Titles: Measurement of pain tolerance and threshold in diabetic patients
Authors: Telli, Orçin
Advisors: Uğur Cavlak
Keywords: Diyabet
Periferik Nöropati
Ağrı Eşiği
Ağrı Toleransı
Elektrodiyagnostik
Diabetes
Periferic Neuropathy
Pain Threshold
Pain Tolerance
Electrodiagnostic
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Diyabetik olgularda ağrı eşiği ve toleransını inceleyerek sağlıklı olgularla karşılaştırmak ve nöropatinin erken dönemde tanımlanmasında ağrı analizinin önemini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada Türk Diyabet Cemiyeti Denizli Şubesi'ne ait merkezde takip edilen 79 diyabetik, 32 sağlıklı olmak üzere toplam 111 olgu değerlendirilin iştir. Çalışmaya dahil edilen olgular periferik nöropatisi olmayan diyabetik olgular ( n= 57 ), periferik nöropatisi olan diyabetik olgular ( n = 22 ) ve sağlıklı olgular ( n = 32 ) olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Olguların sağ-sol üst ve alt ekstremite ağrı eşiği ve toleransları elektrik stimülasyonuyla oluşturulan deneysel ağrı ile ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda grupların ağrı eşiği ve toleransı ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur ( p < 0.05 ). Diyabetik olguların ağrı eşiği ve toleransı sağlıklı olgulardan daha yüksektir. Ağrı eşiği ve toleransı en yüksek olan olgular periferik nöropatisi olan diyabetik olgulardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar göre elektrik stimülasyonu ile ağrı eşiği ve toleransı ölçümünün diyabetik hastalarda erken dönemde nöropatinin tanımlanmasında elektrodiagnostik önemini göstermiştir.
The purpose of this study was to define electrdiagnostic value of pain analysis in early stage of diabetic neuropathies by comparing pain threshold and tolerance measurements between diabetic and healthy subjects.For this purpose, pain threshold and tolerance measurements of 79 diabetic subjects who were being treated at Center of Turkish Diabetes Association in Denizli were compared with 32 healthy subjects. Ill subjects were divided in three groups; diabetic subjects without periferic neuropathies ( n = 57 ), diabetic subjects with periferic neuropathies ( n = 22 ) and healthy subjects ( n = 32 ) respectively.The pain threshold and tolerance both right and left side of upper and lower extremities were measured using experimental pain by electrical stimulation Analysis of results revealed that there were significant differences regarding pain threshold and tolerance among measurements of three groups ( p< 0.05 ).At the end of the study we found that diabetic subjects had higher pain threshold and tolerance than healthy subjects and subjects with periferic neuropathy had the highest scores about pain thrasholds and tolerances among three groups ( p< 0.05 ). According to results of this study we conclude that pain threshold and tolerance measurement by electrical stimulation has electrodiagnostic value in defining neuropathies in patients with diabetes mellitüs at early stage.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1969
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orçin Telli yl.doc2.96 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

192
checked on May 27, 2024

Download(s)

90
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.