Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1980
Title: Liberalizmin birey anlayışı ve günümüz bireyine yansımaları
Other Titles: The individual concept of liberalism and reflections to present’s individual
Authors: Öztürk, Enis
Advisors: İsmet Parlak
Keywords: Birey
Bireycilik
Bireysellik
Eşitlik
Özgürlük
Kapitalizm
Liberalizm
Individual
Individualism
Individuality
Egality
Liberty
Capitalism
Liberalism
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Günümüz toplumunda birey, bireysellik, bireycilik gibi kavramlar son derece popülerdir. Bu çalışma ise söz konusu kavramları tarihsel olarak ele almakta olup bireyin ortaya çıkışıyla -Rönesans’la- başlayıp, liberalizm, Aydınlanma ve devrimler çağıyla devam ederek, hem düşünsel planda hem de toplumsal olaylar çerçevesinde konuyu günümüze kadar getirmektedir. Bu çerçevede çalışma yurttaşlığın gelişim süreciyle birlikte de okunabilmekte, sonrasında ise odak noktasını yurttaştan bireye doğru kaydırmaktadır. Tez, bahsi geçen süreci incelerken düz bir çizgi üzerinde yükselen veya alçalan bir tarih anlayışı sunmamaktadır. Meseleye inişleriyle, çıkışlarıyla diyalektik olarak yaklaşmaktadır. Bu amaçla paralel olarak da iki argümanı birlikte değerlendirmektedir. İlk argüman olan bireyselliğin gelişimi daha liberal anlatıya yakın tonlar içerirken, ikinci argüman olan bireysellik kümesinin/haklar kümesinin genişliği ilk argümanın ne derece, hangi toplumsal kesimler için geçerli olabildiğini sorgulamaktadır. Rönesans’la birlikte başlayan çalışma ‘neo-liberal’ dünya olarak adlandırılan günümüze kadar gelmektedir. Çalışmanın birinci ve ikinci bölümünde mesele tarihsel olarak günümüze kadar getirildikten sonra son bölümde günümüzde bireyin durumu üç açıdan incelenmiştir. Bunlar ‘özerklik’, ‘mahremiyet’ ve ‘kendini geliştirme’dir. İlk iki bölümün amacı bireyden kastın hangi birey olduğunu sorgulamak iken, son bölümün amacı ise günümüzde bireyin nasıl bir varlık olduğunu ortaya koymaktır.
At present, concepts such as individual, individuality, individualism are extremely popular. This study deals with these concepts historically and begins with the emergence of the individual (with Renaissance) and continues through the eras of liberalism, Enlightenment and revolutions brings up to date in the framework of both the intellectual and social events. In this context, the study can be seen with the process of citizenship development, then focal point is shifted from the citizen to the individual. This dissertation does not present a sense of history rising or descending on a straight line while examining the process. It approaches dialectically, with its ups and downs. In accordance with this purpose, it analyzes two parallel arguments together. The first argument, the development of individuality, is close to the liberal discourse; the second argument is, the wideness of set of individuality/rights, questions that the first argument applies to which social classes, and what extent. The study starts with Renaissance ups to the day called ‘neo-liberal world’. Then, in the last part of the study, the situation of the individual at present is examined from three perspectives. These are ‘autonomy’, ‘privacy’ and ‘self-development’. The aim of first and second parts are to examine that this individual belongs to which social class. The last part of the study examines that individual is how an entity today.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1980
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Enis Öztürk 14.08.2020.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

198
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,374
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.