Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1981
Title: Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan polikistik over sendromunda vitamin d’nin ovaryum inflamasyonuna etkisi
Other Titles: The effect of vıtamın d on ovarıan ınflammatıon ın experımental polycystıc ovarıan syndrome ın rats
Authors: Tan, Seçil
Advisors: Gülçin Mete
Keywords: Polikistik Over Sendromu
Vitamin D
İnflamasyon
İmmünohistokimya
Ovaryum
Polycystic Ovary Syndrome
Inflammation
Immunohistochemistry
Ovary
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Polikistik over sendromu (PKOS) üreme çağındaki kadınlarda yaygın bir endokrin bozukluktur. Kronik anovulasyon, infertilite, hiperandrojenizm, hirsutizm gibi tanı kriterlerinin yanında insülin direnci, obezite, endotel disfonksiyonu ve metabolik sendrom gibi hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Son yıllarda PKOS’la birlikte seyreden hastalıklar ve PKOS arasındaki ilişkinin kronik inflamasyon ve D vitamini eksikliği olabileceği düşünülmüştür. Ancak D vitamininin PKOS’la ilişkisini araştıran çalışmaların sonuçları çelişkilidir ve inflamasyon durumunda arttığı düşünülen sitokinler IL-1 beta IL-6 ve TNF-alfa’nın ovaryum dokusunda nasıl etki gösterdiğini açıklayan immünohistokimya çalışmasına rastlanmamıştır. Bu çalışmada sıçanlarda dehidroepiandrosteron (DHEA) ile deneysel PKOS oluşturularak, vitamin D ‘nin ovaryum dokusunda proinflamatuar sitokinlerden IL-1 beta, IL-6 ve TNF-alfa üzerine kısa ve orta dönemde etkisine bakılmıştır. D vitaminin önce uygulanmasıyla (20 gün boyunca ve DHEA enjeksiyonundan 2 saat önce), sonra uygulamasının (ilk 20 gün boyunca sadece DHEA enjeksiyonu, 20. günden sonra 20 gün boyunca DHEA’dan 2 saat önce D vitamini enjeksiyonu) DHEA ile indüklenmiş deneysel PKOS modeli oluşturulan sıçanlarda etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. D vitamininin kısa dönemde ovaryumda IL-1 beta IL-6 ve TNF-alfa belirteçlerine anlamlı bir etkisi olmadığı fakat kistik folikül sayısını azalttığı görülmüştür. Bunun yanında DHEA’ya daha uzun süre maruz kalan grupta IL-6, IL-1 beta ve TNF-alfa ekspresyonlarında artış görülmüştür.
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine disorder in women of reproductive age. In addition to diagnostic criteria such as chronic anovulation, infertility, hyperandrogenism, hirsutism; it is associated with diseases such as insulin resistance, obesity, endothelial dysfunction and metabolic syndrome. In recent years, the relationship between PCOS-associated diseases and PCOS has been thought to be chronic inflammation and vitamin D deficiency. However, the results of studies investigating the association of vitamin D with PCOS are contradictory, and immunohistochemical studies have not been found to explain how the cytokines IL-1 beta, IL-6 and TNF-alpha, which are thought to increase in the case of inflammation, affect the ovarian tissue. In this study, short-time and mid-term effects of vitamin D on IL-1 beta, IL-6 and TNF-alpha in the ovary were investigated in dehydroepiandesterone-induced PCOS rat model. We investigated whether preadministration (daily from 2 hours before PCOS induction) and post-administration (DHEA injection daily for 20 consecutive days and 20 days after the first injection of DHEA, daily from 2 hours before DHEA injection) of vitamin D could have effect dehydroepiandrosterone-induced PCOS rat model. Vitamin D has not been shown to have a significant effect on the IL-1 beta IL-6 and TNF-alpha markers in the short-term in the ovary, but it has been shown to reduce the number of cystic follicles. However, increased expression of IL-6, IL-1 beta and TNF-alpha was observed in the longer exposure group to DHEA.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2015SBE005).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1981
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seçil Tan.pdf4.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

188
checked on May 6, 2024

Download(s)

352
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.