Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1982
Title: Müşteri memnuniyeti araştırmalarında cinsiyet faktörünün etkisi
Other Titles: Gender factorıng effect on customer satısfactıon research
Authors: Aksoy, Tuğçe
Advisors: Duygu Koçoğlu
Keywords: Cinsiyet Kimliği
Müşteri Memnuniyeti
Yaşam Memnuniyeti
Cevaplama Eğilimi
Gender Identity
Customer Satisfaction
Life Satisfaction
Response Style
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Son yıllarda toplumsal değişimin sonucu kadının ve erkeğin üstlenmiş oldukları roller birbirine yakınlaşmış, sadece biyolojik cinsiyetin müşteri davranışına etkilerini incelemek müşteri farklılıklarını açıklamada yetersiz kalmıştır. Bu çalışmanın amacı, müşteri memnuniyeti, yaşam memnuniyeti ve hizmet kalite algısı araştırmalarında, müşterinin cevaplama eğilimlerini biyolojik cinsiyet ve cinsiyet kimliği (feminen, maskülen, androjen) açısından araştırmaktır. Ayrıca bölgelere göre yaşam memnuniyeti ve müşteri memnuniyetlerindeki farklılıkları tespit etmektir. Araştırmada 115K155 numaralı TÜBİTAK projesinin kısmi verilerinden yararalanılmıştır. Projenin örneklem planının oluşturulmasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (Düzey 2) dikkate alınmış ve bu kapsamda 26 TÜİK-Düzey 2 bölgelerinde yer alan 25 ilden veri toplanmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket metodu kullanılmıştır.
In recent years, the roles of women and men have become closer to each other as the result of social change, examining only the effects of biological sex on customer behavior is insufficient to account for customer differences. The aim of this study is to investigate customer answering tendencies in terms of biological gender and gender identity (feminine, masked, androgen) in customer satisfaction, life satisfaction and service quality perception research. Also, according to the regions, it is to determine the differences in life satisfaction and customer satisfaction. The research has benefited from the partial data of the TÜBİTAK project numbered 115K155 .In creating the sampling plan of the project Turkish Statistical Institute (TÜİK), The Statistical Region Units Classification (Level 2) take in consideration and in this context data collection at 25 cities which located 26 TÜİK- Level 2 regions. The survey method was used as data collection method.
Description: Bu tez çalışması uygulamasında, TÜBİTAK tarafından desteklenen 115K155 nolu projenin saha çalışmasının kısmi verilerinden yararlanılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1982
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğçe Aksoy 11.08.2019.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 27, 2024

Download(s)

184
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.