Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2001
Title: Sillyon savunma sistemi ve Pamphylia Bölgesindeki konumu
Other Titles: The defense system of the ancıent cıty of sıllyon and ıts locatıon ın the Pamphylıa Regıon
Authors: Taşkıran, Murat
Advisors: Elif Özer
Keywords: Pamphylia
Sillyon
Sur
Savunma Sistemi
Fortification
Defense System
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü
Abstract: Sillyon antik kenti Antalya İli, Serik İlçesi’ne bağlı Yanköy Mahallesi sınırları içerisinde kayalık bir tepe üzerinde konumlanmaktadır. Bu çalışmada, Sillyon’un Savunma Sistemi ele alınmıştır. Kentin savunma sistemini oluşturan, sur bedenleri, kuleler, kapılar ve geçişler, bastionlar ile korunaklı caddeler ayrı başlıklar altında, mimari ve askeri özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Bununla beraber, kentin egemenlik alanındaki yerleşimler incelenmiş ve buraların Sillyon savunmasına etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Sillyon Savunma Sistemi değerlendirilirken, yapıların duvar örgü teknikleri, plan ve işçilik özellikleri ile diğer arkeolojik malzemelerden yararlanılmış ve elde edilen sonuçlar Pamphylia Bölgesi’nde görülen tarihsel ve siyasal olaylar çerçevesinde tartışılmıştır. Ayrıca aynı dönemlere tarihlenen Kıta Yunanistan ve Anadolu’daki savunma sistemleri göz önünde bulundurulmuş; analojiler yoluyla da tarihlendirme önerileri getirilmiştir. Sonuçta, Pamphylia Bölgesi’nde yer alan Perge, Aspendos, Side ve Attaleia gibi kentlerden farklı olarak, Sillyon’un Helenistik Dönem’den, Türk-İslam Dönemi’ne kadar savunma karakteri ile ön plana çıktığı ortaya çıkmıştır. Kentin korunaklı yapısının her dönemde kendisine avantaj sağladığı ve Sillyon’un hiçbir zaman zapt edilmediği görülmüştür.
The ancient city of Sillyon is located on a rocky hill within the territory of Yanköy neighbourhood in Serik district of Antalya province. The present study examines the defence system of Sillyon. The curtain walls, towers, gates and sallyports, bastions and protected streets are explored under individual headings with regards to their architecture and military features. Furthermore, settlements within the city’s territory were explored and their contribution to the defence of the city was considered. In the assessment of the defence system of Sillyon, the masonry techniques, plans and workmanship as well as other archaeological materials were taken into consideration; then, the conclusions attained were discussed within the frame of historic and political events of Pamphylia. Besides, contemporaneous defence systems in Anatolia and mainland Greece were noted and analogies constituted the basis for dating. Consequently, it emerged that Sillyon had a foremost part with her defence character from the Hellenistic through the Turkish-Islamic period, as different from Perge, Aspendos, Side and Attaleia in Pamphylia. The well-protected structure of the city put the city at an advantage through history and it is noted that Sillyon was never captured.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2001
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Taşkıran 13.09.2020.pdf53.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

550
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.