Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2004
Title: Türkiye’de belediyelerin sosyal yardım ve sosyal hizmet sorumluluğu: Muratpaşa ve Kepez belediyeleri örneği
Other Titles: Social assistance and social services in municıpalities: responsibility in Turkey: Kepez ve Muratpaşa municipalities
Authors: Kaya, Tuğçe
Advisors: Hüseyin Özgür
Keywords: Sosyal Yardım
Sosyal Hizmet
Sosyal Belediyecilik
Antalya
Social Assistance
Social Service
Social Municipalities
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Genel tanımıyla sosyal yardım, muhtaç durumdaki bireylere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yapılan ayni veya nakdi desteğe denir. Sosyal hizmet ise yine muhtaç durumdaki bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan her türlü maddi ya da manevi faaliyetlerdir. Bu çalışmanın konusunu, insanlık tarihi kadar eski olan sosyal yardım ve sosyal hizmet kavramlarının temel yerel yönetim birimlerinden olan belediyeler özelinde şekillenmesi ve sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde belediyelerin sosyal yardım ve hizmet sorumluluklarının hayata geçirilmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, sosyal yardım ve sosyal hizmet kavramlarının tanımı, Dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkışı ve gelişimi; sosyal belediyecilik kavramı çerçevesinde belediyelerin yüklendikleri görev ve sorumlulukları ve bu yetki ve görevlerin gelişimi incelenmektedir. Örnek olarak seçilen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki Muratpaşa ve Kepez Belediyelerinin bu görev ve sorumluluklara dair faaliyetleri sahada ayrıntılı olarak incelenmektedir. Araştırmada literatür taraması, bilgi-belge incelemesi ve ilgili belediyelerle görüşmelerkullanılarak bu iki belediyede faaliyet raporları, stratejik planlar, performans programları, internet siteleri, parti programları ve haber bültenleri taranmıştır; ilgili birimler ve kişilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma iki belediyenin sosyal belediyeciliğe bakış açılarının farklı olduğunu göstermektedir. Türkiye genelinde sosyal belediyeciliğin sınırları kesin çizgilerle çizilmemiştir. İki belediye de sosyal yardım konusunda benzer faaliyetler sergilerken sosyal hizmet faaliyetleri birbirinden farklıdır.
In the most general sense, social assistance is the tangible and cash support for made to meet the needs of the needy individuals. Social service is also any kind of material or spiritual activity with the aim of meeting the needs of the individuals in need. The theme of this study creates that the concept of social assistance and social service, which is as old as human history, is shaped in the municipalities of the basic local government units and social assistance and social service shaped in responsibilities of municipalities in the framework of social municipal applications. İn this context in operation, definition of social assistance and social service concepts, their emergence and development in the world and in Turkey; the duties and responsibilities of the municipalities under the concept of social municipality and the development of these duties and powers are examined. Selected as cases, activities of Muratpaşa and Kepez Municipalities of Antalya Metropolitan Municipality are examined in detail. In the research, we are used literature review, information-document review and interviews with relevant municipalities. In addition, interviews with related units and persons in Muratpaşa and Kepez Municipalities are conducted; annual reports, strategic plans, performance programs, internet sites, party programs and news bulletins were examined. Two county municipalities covered in this research are different in terms of their social municipalism approaches. The boundaries of social municipalism concept in Turkey are not drawn with definite lines. While two municipalities have similar activities on social welfare, their activities on social services are different.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2004
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğçe Kaya.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on May 6, 2024

Download(s)

76
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.