Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2007
Title: Para politikasındaki yeni arayışların BMW modeli çerçevesinde analizi: Türkiye örneği
Other Titles: Analysis of new pursuits in monetary policy within the frame of BMW model : the case of Turkey
Authors: Öztürk, Cemal
Advisors: İsmail Çeviş
Keywords: BMW Modeli
Enflasyon Hedeflemesi
Finansal İstikrar
SVAR
Yeni Keynesyen Makro Model
BMW Model
Inflation Targeting
Financial Stability
New Keynesyen Macroeconomics
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Yeni Neo-Klasik Sentez; toplam talep, enflasyon ve parasal politika kuralından oluşmaktadır. Bu sentezin teorik yapısına uygun olarak literatürde farklı modeller türetilmiştir. Bunlardan biri olan BMW modeli, enflasyon hedeflemesi rejiminin işleyişine uygun analiz yapısı nedeniyle bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi, küresel ölçekte enflasyon artışı ve enflasyonun yüksek düzeylerde kalıcılaşması sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla da akademik çalışmaların çoğunluğu, merkez bankalarının enflasyon hedefine odaklanmaları gerektiği görüşü etrafında toplanmıştır. Sonuç olarak, küresel ölçekte enflasyon hedeflemesi rejimini uygulamaya koyan merkez bankalarının modern para politikası hedefinde fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi yer almaya başlamıştır. Bu çalışmanın temel amacı, enflasyon hedeflemesi rejimine geçiş yapan Türkiye’nin para politikasındaki yeni arayışlarını (2010 öncesi ve sonrası) BMW Modeli çerçevesinde Yapısal VAR (SVAR) yöntemi ile analiz etmektir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, TCMB’nin politika anlayışında ve tepkisinde 2010 öncesi ve sonrasında önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir.
The new Neo-Classical Synthesis consists of aggregate demand, inflation and monetary policy rule. In accordance with the theoretical structure of this synthesis, different models are derived in the literature. One of these is the BMW model which is the subject of this study because of the analysis structure that is appropriate for the functioning of the inflation targeting regime. The oil crisis that took place in the 1970s resulted in inflation increases on a global scale and persistence of inflation at high levels. Therefore, the majority of academic studies are concentrated around the view that central banks should focus on the inflation target. As a result, price stability and sustainability of it have been the modern monetary policy target of central banks which have implemented the inflation targeting regime on a global scale. The main objective of this study is to analyze the new pursuits in monetary policy (before and after 2010) of Turkey, adopted inflation targeting regime, in the framework of BMW Model by using Structural VAR (SVAR) method. The findings of the analysis show that in the CBRT's policy understanding and response are significantly differ before and after 2010.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2007
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cemal Öztürk.pdf3.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 27, 2024

Download(s)

68
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.