Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2057
Title: Nazilli bölgesi efsane ve memoratları
Other Titles: Legend and memorates of Nazilli region
Authors: Mustafa Arslan
Keser, Alper
Keywords: Nazilli
Efsane
Memorat
Halk Anlatısı
Performans Teori
Legend
Memorate
Folk Narrative
Performance Theory
Issue Date: Jul-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Ege Bölgesi’nde, Büyük Menderes Havzası’nın merkezinde yer alan Nazilli tarih boyunca birçok medeniyete kucak açmış en eski yerleşim yerlerinden biridir. Nazilli’de daha önce araştırma konumuz olan efsane ve memorat türleri üzerine kapsamlı bir çalışmanın yapılmaması, küreselleşmenin de etkisiyle nesilden nesile aktarılan bu sözlü kültür ürünlerinin unutulmaya yüz tutması bizi böyle bir çalışmaya itmiştir. Araştırmamızda Nazilli kırsalı esas alınmış, derleme çalışmaları dört ay sürmüş, elde edilen verilerin konuları ve epizot yapısı dikkate alınarak 170 metin incelenmek üzere belirlenmiştir. Folklor ürünlerinin incelenmesinde metin merkezli kuramların yetersiz kalması sebebiyle seçilen metinler performans teorinin inceleme modeli esas alınarak metin, doku ve bağlam yönlerinden ele alınmıştır.
At the center of Grand Menderes Basin, Aegean region, Nazilli, which embraced many civilizations throughout history, is one of the oldest settlements. Legend and memorate kinds as having not been researched before in Nazilli and that these sorts of oral cultural products that pass on across generations sinking into oblivion because of globalization pushed us to research on it. The research is based on rural fields of Nazilli, the compilation lasted in four months and with the data considered their subject and episode, 170 texts has been determined to be examined. In the examination of folkloric products has been evaluated text, texture and context aspect based on the examination model of the performance theory due to insufficiency of text based theories.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2057
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alper Keser.pdf2.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on May 29, 2023

Download(s)

250
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.